sourze.se

Michael Korn

Om författaren

Tidigare missbrukare, heroinist, numera ren och arbetar med att hjalpa andra ur missbruket genom att verka for anvandandet av Ibogain i varden.

 

Michael Korn