sourze.se

Vi måste ge eleverna lugn och ro i skolan

Den svenska skolan har under flera år haft problem med att eleverna inte presterar lika bra som jämnåriga ute i Europa. Resultaten från PISA-undersökningarna de senaste åren har varit dystra, även om vi just sett ett trendbrott i den senaste rapporten från PISA. Vi kan bara hoppas att denna trend kommer hålla i sig.

Under 2016 hade 14,4 procent av eleverna som gick ut årskurs nio inte tillräckligt bra betyg för att komma in på ett vanligt gymnasieprogram. I en klass på 30 elever är det nästan fem stycken som alltså kommer få det avsevärt mycket svårare att klara sig i livet. Siffror från arbetsförmedlingen visar nämligen att det är mycket svårare att få ett arbete om du inte har en gymnasieutbildning.

Och även om den senaste PISA-undersökningen visade på mer positiva siffror kan vi inte nöja oss där. Vi behöver ge barnen lugn och ro i skolan om de ska kunna fokusera och prestera bättre.


Låt lärarna vara lärare

Dagens lärare har mer och mer förvandlats till barnvakter. Den klassrumstid som lärarna har måste de till stor del lägga på att upprätthålla studiero bland eleverna och lösa problem som att vissa elever inte har med sig böcker eller pennor till lektionen.

Om vi skapar vi en skola där studiero är en självklarhet behöver lärarna lägga mindre tid på att upprätthålla ett bra klassrum. Då kan de istället lägga mer tid på undervisning, vilket kommer höja kunskapsnivåerna hos eleverna.
Lär ditt barn om respekt för andra människors kunskaper

I en studie från Lärarnas Riksförbund uppger 7 av 10 lärare att föräldrar hör av sig och försöker påverka delar av deras undervisning. Föräldrarna vill påverka saker som upplägg, metod, betygssättning och prov. Hälften av alla lärare i undersökningen uppger också att föräldrarna hotat att vidta åtgärder om deras förslag inte anammas.

Vi måste komma ihåg att lärarna har en lång universitetsutbildning bakom sig och därför vet mycket mer om pedagogik och läroplaner än vad de flesta andra av oss gör. Men vi måste också komma ihåg att barn gör som vi gör och inte som vi säger.

Om du som vårdnadshavare ständigt ifrågasätter och kritiserar ditt barns lärare så kommer barnet inte heller att ha någon respekt för lärarnas kunskaper. Och om det saknas respekt för den vuxna personen i klassrummet kommer också studieron att utebli. Det vi vuxna utanför skolan kan bli bättre på är alltså att lita på lärarnas universitetsutbildning, precis som vi litar på tandläkarens eller ingenjörens.


Använd tekniken rätt

Mobiltelefonens vara eller icke vara är som bekant ett omdebatterat ämne i skolan. De som är positiva till att eleverna ska få ha telefonerna i skolan pratar om de tekniska fördelarna. Man kan googla saker man inte vet, slå upp ord, använda miniräknaren och så vidare. På motsatt sida finns dem som menar att mobilerna till stor del används fel i klassrummet och därmed tar fokus från undervisningen.

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Anna Tebelius Bodin om hur mobilen lockar till snabb belöning på bekostnad av långsiktigt tankearbete. Bekräftelsen i sociala medier eller digitala spel ger ett snabbt dopaminpåslag i hjärnan. Och eftersom hjärnan gillar dopamin så kommer den välja den snabba vägen via telefonen snarare än att prioritera längre tankeprocesser som eventuellt kan ge dopamin vid en framtida förståelse. Telefonen blir alltså mer intressant än skolarbetet eftersom hjärnan får dopaminet snabbare via telefonen.

Tebelius Bodin skriver att de digitala resurser som används i skolan bör väljas ut mer medvetet med syfte att utveckla och kommunicera idéer. Eftersom mobiltelefonerna motarbetar klassrummets syfte bör man alltså välja andra digitala resurser för att främja elevernas lärande. Det handlar alltså inte om att eleverna ska få en omodern tekniklös undervisning, utan om att vi ska ge barnen rätt teknik för att främja deras lärande.
Lämna inte över ansvaret på eleverna

Många kanske tycker att eleverna ska kunna ta det här ansvaret själva och skapa en balans mellan mobilanvändningen och undervisningen. Men handen på hjärtat. Du som vuxen vet väl själv hur svårt det är att låta bli att kolla sociala medier, nyheter och annat som händer på telefonen. Och då är du ändå vuxen och har ett helt annat konsekvenstänkande än vad barn har.

Vi måste alltså komma ihåg att eleverna vi pratar om här fortfarande är barn. Det finns många beslut som en tonåring inte är mogen att fatta än, och när det gäller de snabba och beroendeframkallande dopaminpåslag som telefonen kan ge oss måste vi vuxna gå in och se till att sätta de gränser som barnen behöver för att kunna växa upp till välmående och självständiga vuxna.


Tydlig ledning ger studiero

Sammanfattningsvis ger vi eleverna studiero genom att föregå med gott exempel. Vi som inte jobbar i skolan hjälper till genom att lita på de vuxna i skolan och respektera deras utbildning. Och de som jobbar i skolan och bestämmer över skolan behöver fundera på vilken teknik som kan användas i klassrummet istället för mobiltelefonen. För vi kan inte bortse från tekniken.

Tar vi det ansvaret och ger barnen tydlig vägledning om vad vi förväntar oss av dem i skolan så kommer vi samtidigt ge dem mer studiero. Det kommer leda till ännu bättre PISA-resultat inom några år.


Om författaren

Författare:
baus55

Om artikeln

Publicerad: 04 feb 2017 14:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: