sourze.se

Tredje världskriget är här

"Ju fler vi blir på jorden desto större blir risken för ständiga krig och motsättningar. Och desto mer utbredd blir den religiösa vidskepelsen..."

Det finns tre olika sätt att förhålla sig till det som händer i världen just nu. Man kan vara optimist, pessimist eller realist. Om man vill sova gott om natten så ska man vara realist. Då har man sedan länge insett att det pågår ett tredje världskrig. Men den här gången är det inte bara Europa och Asien som är medverkande. Ingen del av världen kan undgå att bli påverkad av det nya kriget. Det finns tre påtagliga tecken på världskrig. Det förekommer småkrig över hela världen. Klimatförstöringen är också global. Och till det kommer en katastrofal befolkningsökning på 280 tusen människor varje dag. Så därför är en flyktingström på 10 tusen om dan till Europa ett mindre problem i det befolkningskaos som nu råder i alla delar av världen.

Det är ju en fundamental idé i den europeiska upplysningen att mänskligheten utvecklas till det allt bättre och blir allt mer fullkomnad. Men jag delar inte optimismen hos dessa naiva upplysningsmänniskor som inbillar sig att när väl de bristfälliga institutionerna och den religiösa vidskepelsen har avskaffats, ja då kommer de naturliga vänskapsinstinkterna tillbaka och försätter mänskligheten i en konfliktbefriad och solidarisk gemenskap, präglad av harmoni och kärlek. Historiens utveckling erbjuder i stället en tröstlös anblick. Politikerna i hela världen har abdikerat och gör inte det de borde göra. Klimatförstörelsen blir allt värre och kan inte hejdas. Men den skulle kunna förhindras till en del om man gjorde nåt åt befolkningsökningen. Ju fler vi blir desto större blir uttagen av jordens ändliga resurser. Men det finns inga politiker som vågar ta tag i den här brännande och avgörande frågan. I stället talar man i Europa om att vi är för få för att kunna försörja en åldrande befolkning. Man skulle kunna tro och hoppas att våra datoriserade samhällen skulle kunna hejda befolkningsökningen. Men där är man helt impotent. I stället ägnar man sig åt att utveckla dataspel för att kunna lindra överklassmänniskornas oerhörda leda och känsla av meningslöshet.

Ju fler vi blir på jorden desto större blir risken för ständiga krig och motsättningar. Och desto mer utbredd blir den religiösa vidskepelsen. Och det blir allt fler dårar i världen. Och nu har de allt större resurser, inte minst vapen, för att kunna skrämma slag på folk. 8 dårar i Paris skrämde upp hela Europa. Ingen ska tro att det här är sista gången. Vi som är realister vet vad som väntar. Men vi låter oss inte nedslås. 


Om författaren

Författare:
Lennart Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 30 nov 2015 15:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: