sourze.se
Riksförbundet för sex- och erotikarbetares rättigheter demonstrerar på Sthlm Pride mot den svenska sexköpslagen.

Riksförbundet för sex- och erotikarbetares rättigheter demonstrerar på Sthlm Pride mot den svenska sexköpslagen. 

Ung vänster tog sexköpsdebatten

Det hela började med att RFSU släppte en rapport baserad på forskning från Malmö högskola. Rapporten konstaterade att sexköpslagen helt misslyckats med att ta sexarbetarnas (det är ju ändå dem som lagen gäller) perspektiv i beaktande då den infördes.

Man frågade aldrig ens några sexarbetare vad de ansåg om saken utan grundade istället lagen på flummiga könsmaktsteorier från universitetens genusvetenskapliga institutioner och medietyckares åsikter om prostitution. Rapporten pekade även på att sexarbetare blivit mer utsatta och att fördomarna, det så kallade horstigmat, mot dem som arbetar med sex ökat sedan lagen infördes.

Rapporten bemöttes givetvis av en massiv kritik från etablerade tyckare. Något annat hade man nog inte kunnat förvänta sig. Bland annat i en artikel i tidskriften ETC (2015-02-12) där Ung vänsters förbundsekreterare Hanna Cederin skrev att "det är en farlig väg att gå när RFSU ifrågasätter sexköpslagen". Artikeln var full av det gamla vanliga flummet, såsom påståendet att sexköparna "köper kvinnors kroppar". Detta är ett missbruk av det svenska språket eftersom ingen köper någon annans "kropp" utan enbart sexuella tjänster av denne person. Ungefär som en person köper en tjänst av en massör eller frisör. Ingen påstår att man köper hårfrisörens kropp när hen klipper ens hår.

Artikeln innehöll även det numer bekanta kravet att lagen skall utvidgas till andra länder eftersom den under 16 år misslyckats med att utrota den uppenbarligen outrotliga svenska efterfrågan på sexuella tjänster. En misslyckad modell måste alltså exporteras för att lyckas?

Men vad jag reagerade på var något annat. Nämligen uttalandet att det är "farligt" att ifrågasätta lagar och rådande sanningar. Detta påstående lät så pass stalinistiskt att jag var tvungen att sända ungdomsförbundet ett twittermeddelande:

"Hur kan det vara 'farligt att ifrågasätta'? Lever @ungvanster i Nordkorea?"

Till min glädje svarade förbundet på min tweet. Det är nämligen inte något man vanligtvis väntar sig av riksdagspartierna eller deras ungdomsförbund. De skrev: "@martinekdahl Det är farligt att kasta maktperspektivet överbord och gå sexköpslobbyns ärende istället för de man säger sig värna".

Eftersom svaret överhuvudtaget inte förklarade det som jag hade frågat utan enbart upprepade de gamla vanliga flosklerna skrev jag att detta var en harang i floskler utan dess like. På vilket jag fick svaret: "Och det var ett argument utan argument..." Jag svarade dem att jag menade allvar med min replik. Att det verkligen bara var tomma floskler. Jag ville ha svar på min fråga.

Men istället frågade jag: "Sexköpslobbyn skriver ni. Viklen lobby? Jag har aldrig sett eller hört denna lobby. Pratar ni om RFSU?". Jag fick då svaret att "lobbyn" bestod av "män som köper sex och deras kompisar". De skrev vidare att "den svenska sexköpslagen lägger tydligt skulden där den hör hemma - på köparen". Vilken skuld, frågade jag mig, och för vad? Vilken skuld är det som skall läggas på sexköparna? Att de köper sex?

Jag kommenterade att Ung vänster och alla andra sexlagsförespråkare gärna talar om sexarbetare. Frågan är bara om de även talar med dem? Detta är en relevant fråga anser jag. Jag känner sexarbetare och vet att deras uppfattning om verkligheten ofta skiljer sig från de etablerade tyckarnas. Man måste ju försöka förstå hur en lag uppfattas av de personer som man (med Ung vänsters egna ord) "säger sig värna". Känner Ung vänsters företrädare personer som säljer sex? På detta fick jag tyvärr inget svar - vilket ju förstås är ett svar det med.

Så istället frågade jag: "Och hur är det med kvinnor som säljer sex? Tillhör de också 'sexköpslobbyn'?" Jag frågade också hur denna lobby ens kan kallas lobby om de inte bedriver någon lobbyverksamhet? Definitionen av en lobby är enligt Wikipedia "ett politiskt påtryckningsarbete" bedrivet av professionella företrädare (exempelvis PR-konsulter eller ombudsmän) för intressegrupper som i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Jag såg framför mig hur en massa organiserade och avlönade torskar och deras kompisar söker upp politiker för att få dem att avskaffa sexköpslagen. Tanken tycktes mig fullkomligt absurd och högst orimlig. Men så ligger det i alla fall till enligt ungdomsförbundet Ung vänster.

De förklarade vidare att "det finns en mycket aktiv sexköpslobby både här [i Sverige] och runt om i Europa och resten av världen. Googla lite så hittar du den." Jag svarade efter lite sökande att det enda jag lyckats hitta var sexköpslagens alla lobbygrupper när jag googlat efter denna mystiska sexköparlobby.

Ung vänster konstaterade sedan att: "Lagen skall såklart vara könsneutral. Men [jag avskyr men-argument] ska man förstå mekanismerna måste man se att den absoluta majoriteten av köpare är män."

Detta tyckte jag lät spännande så jag frågade vilka dessa mekanismer kunde vara. Förklaringen löd: "Ja, tex att den absoluta majoriteten av köparna är just män. Det är kunskap som krävs för att kunna komma åt och stoppa sexköp." Detta svar gjorde mig inte klokare. Vilken "kunskap" talade de om och vem skulle egentligen ha den? Och fortfarande kvarstod den viktigaste frågan av dem alla: Varför måste man komma åt och stoppa sexköp?

Jag frågade om detta var de så kallade "mekanismerna"  - att de flesta köpare var män? Är det inte enbart ett statistiskt påstående? Det påminner om antagandet att sexköparna är en lobby därför att de är män. Sexköparna är en lobby därför att de är sexköpare och mekanismen består i att de är män - är detta kunskapen som behövs? Detta tycks vara nyckeln till Ung vänsters och de övriga sexlagsförespråkarnas resonemang - ordet "män". Kanske har de bara svårt att formulera sig? Kanske talar de inte om om en "kunskapen" om en "lobby" eller "mekanismer" utan enbart om att de tycker illa om sexköp därför att de som köper sex ofta är män?

Jag vet inte. Jag fick inget svar vilket var synd. Men jag måste ändå ge Ung vänster beröm för att de vågade ta debatten. Det kan man inte påstå om de flesta av sexköpslagens vurmare. Och anledningen är enkel: Resonemangen håller inte för en närmre analys. Nu är jag mer övertygad än någonsin. Lagen bygger på felaktiga premisser och drabbar enbart de som den säger sig värna. Tack för det Ung vänster.


Om författaren

Författare:
Martin Ekdahl

Om artikeln

Publicerad: 11 mar 2015 20:08

Fakta

Den 2. februari presenterade RFSU rapporten "Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige – avsedda effekter och oavsedda konsekvenser" som sammanställer kunskapen om sexköpslagens konsekvenser. Rapporten visar att evidensen för lagstiftningens avsedda effekter är svag men att den bidragit till ett flertal oönskade konsekvenser. föreslå

Länkar

RFSU om den svenska sexköpslagen: Länk: rfsu.se

Hanna Cederins (Ung vänster) debattartikel i ETC: Länk: etc.se

Min diskussion med Ung vänster: Länk: twitter.com

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: