sourze.se
Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU

Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU 

Var är de långsiktiga perspektiven i valdebatten?

"Som förbundsordförande för KDU vill jag vara med och lyfta den svenska samhällsdebatten. Långsiktiga perspektiv och konstruktiva realistiska lösningar måste vara grunden för detta. Så skapar vi en livskraftig samhällsdebatt som fokuserar på de stora utmaningarna inför framtiden."

Jobben är valets viktigaste fråga. Att människor har ett arbete och är med och bidrar till samhället är grunden för all välfärd. Tack vare Alliansens arbetslinje är också Sverige ett av de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad. De 300 000 nya jobb som skapats är bara början och vi ska fortsätta att göra de enklare och lönsammare att driva företag när vi för förnyat förtroende 14:e september. Mot detta står inget egentligt alternativ, utan bara ett antal partier vars gemensamma idé är att höja skatten och förpassa människor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den rödgröna skattechockspolitiken är ett hot mot den svenska ekonomin och välfärden. Detta är valets stora vattendelare.

Men den politiska debatten i Sverige lider av stora problem. Socialdemokrater och moderater tävlar i att kopiera varandras förslag och det är trångt i mitten. Nästa budget utgör den bortre horisonten för det politiska samtalet. De långsiktiga perspektiven lyser med sin frånvaro. Det värderingsgrundade långsiktiga diskussionen om samhällets utveckling måste komma igång. Vi i KDU ser det som just självklart att Alliansen är det enda regeringsalternativ som har kraften att utveckla Sverige, men det räcker inte. Vi unga kristdemokrater vill se en tydligt borgerlig politik präglad av frihetliga idéer och socialt ansvarstagande. KDU vill fortsätta sänka skatterna, men för oss handlar detta inte bara om att stärka arbetslinjen. Sänkta skatter skapar också frihet för enskilda personer och ger starkare familjer. Vi kommer också att fortsätta att försvara familjers frihet när både liberaler och socialister ropar efter mer tvång och kvotering. Här går en tydlig skiljelinje i svensk politik.

Barn som växer upp i trygga familjer och når kunskapsmålen i skolan tenderar också att må bra senare i livet. Så förebygger vi utanförskap och brottslighet. Men som kristdemokrater inser vi att all brottslighet aldrig kommer att kunna avskaffas, vilket både liberaler och socialister tycks tro. Rättvisa straff som står i proportion till brottet och skärpningar för vålds- och sexualbrott behövs. Det krävs också fler och effektivare poliser så att fler brott klaras upp.

Allt det goda i det svenska samhället som byggts upp under generationer är värt att försvara, inte bara mot skadlig politik, utan också emot yttre hot. Staten har också ett moraliskt ansvar att garantera medborgarnas säkerhet. Därför vill KDU se mer resurser till försvaret. Sverige måste både kunna försvara sina gränser mot hot i närområdet och även delta i insatser för att värna demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen. Som ett led i detta är det naturligt att vi går med i Nato så snabbt som möjligt.

Som förbundsordförande för KDU vill jag vara med och lyfta den svenska samhällsdebatten. Långsiktiga perspektiv och konstruktiva realistiska lösningar måste vara grunden för detta. Så skapar vi en livskraftig samhällsdebatt som fokuserar på de stora utmaningarna inför framtiden.  


Om författaren

Författare:
Sara Skyttedal

Om artikeln

Publicerad: 08 sep 2014 13:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: