sourze.se
Foto: Flickr/altemark (CC 2.0)

Foto: Flickr/altemark (CC 2.0) 

Ordning och reda i skolan – med kunskap i fokus

"Något som det också talas alldeles för sällan om är ordningsproblemen i den svenska skolan. I en rapport från Skolverket uppger närmare 20 procent av eleverna att situationen i klassrummet är stökig och otrygg. Dessutom är skolk och ogiltig frånvaro vanligare i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är djupt oroande."

Det har nog inte undgått någon att resultaten i den svenska skolan sjunker. Den senaste PISA-studien är ett kvitto på decennier av misslyckad skolpolitik. Vänsterpartierna brukar skylla detta på att skolan inte har tillräckligt med resurser i kombination med det fria skolvalet. Sanningen är dock en helt annan. Sverige lägger mycket resurser på utbildning, mer än någonsin i vårt lands historia. Dessutom lägger vi mer än snittet i OECD. Detta kan alltså inte vara den huvudsakliga förklaringen till att resultaten sjunker i jämförelse med andra länder.

Inte heller det fria skolvalet kan ges skulden. Det är sant att variationen ifråga om resultat har ökat mellan skolor. Men den ligger ändå på en mycket låg nivå i ett internationellt perspektiv. De stora skillnaderna finns mellan elever i samma skola, enligt exempelvis Skolverket. En rapport från Reforminstitutet visar dessutom att i kommuner utan valfrihet, där det bara finns en grundskola i årskurserna 7-9, har resultaten försämrats mer än i kommuner med valmöjligheter. Förklaringen till problemen måste sökas någon annanstans.

Många förklaringsfaktorer finns naturligtvis. För lite lärarledd undervisning, låga krav på lärarutbildningen och för mycket administrativt arbete är några av dem. OECD:s utvärdering av Sveriges resultat i PISA visar bland annat att lärarnas status – både vad gäller lön och situationen i klassrummet – är något som påverkar Sveriges resultat negativt i jämförelse med andra länder. OECD:s chef för utbildningsfrågor Andreas Schleicher, som presenterade rapporten, konstaterade ”…att inget utbildningssystem är bättre än sina lärare.” Detta är något Sverige borde ta fasta på.

Något som det också talas alldeles för sällan om är ordningsproblemen i den svenska skolan. I en rapport från Skolverket uppger närmare 20 procent av eleverna att situationen i klassrummet är stökig och otrygg. Dessutom är skolk och ogiltig frånvaro vanligare i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är djupt oroande.

Skolans uppdrag ska vara att ge alla elever likvärdiga chanser att förverkliga sina livsdrömmar genom ett tydligt fokus på bildning och kunskap. Om detta ska vara möjligt måste ordning och reda råda i klassrummet. Eleverna ska komma i tid och fokusera på lektionens innehåll. För detta krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och hemmet. Nästan alla skyldigheter som skollagen fastslår idag åligger lärare, skola och rektor. Utöver skolplikten har elever och föräldrar bara rättigheter. Detta skapar dåliga förutsättningar för en ömsesidig respekt. Därför är det nödvändigt att göra förändringar i skollagen där föräldraansvaret och vilka skyldigheter elever har klargörs.

För att vända resultatet krävs ett enträget arbete. Att skylla misslyckanden på det fria skolvalet eller endast resursbrist är ingen väg framåt. Det är dags för en seriös skoldebatt som utgår ifrån verkligheten.  


Om författaren

Författare:
Sara Skyttedal

Om artikeln

Publicerad: 19 feb 2014 16:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: