sourze.se

Pisa-chocken värst i välmående länder

De fem länder som sammantaget försämrats enligt Pisa mest är Sverige, Finland, Island, Nya Zeeland och Australien av vilka Sverige försämrats mest. En orsak till detta dåliga resultat är att pojkarna i Sverige är särskilt lågpresterande.

I en artikel i SvD den 23 december 2013 med rubriken ”Pisachocken värst i välmående länder”, skriven av Magnus Oskarsson och K. G. Karlsson, framkommer en rad överraskande resultat, bland annat att Finland också fått resultatförsämringar trots att man anses ha bra lärare.

Artikelns inledning har följande lydelse:” De fem länder som försämrats mest i senaste Pisaundersökningen av skolresultat är alla välmående. Kanske är det så att friheten att göra livsval i dessa länder även medför en frihet att prioritera bort det som inte känns intressant.”

De fem länder som sammantaget försämrats mest är Sverige, Finland, Island, Nya Zeeland och Australien av vilka således Sverige försämrats mest. En orsak till detta dåliga resultat är att pojkarna i Sverige var särskilt lågpresterande vilket gör att man har svårt att förstå den information man möter i ett modernt samhälle.

Frågan om huruvida det fria skolvalet skulle vara boven i dramat tas upp i artikeln. Att avskaffa  skolvalet är knappast politiskt möjligt eller ens önskvärt. Jag har dock hört att högpresterande i en klass drar upp resultatet för de lågpresterande. En sak som inte tas upp i artikeln är invandringens betydelse för skolresultatet. En del av invandrarna är analfabeter och har därför ännu svårare än pojkar att tillgodogöra sig vad svenska skolan har att erbjuda.

I artikeln framhålls vidare att när det gäller kunskaper i moderna språk presterade svenska elever på toppnivå.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 29 jan 2014 11:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: