sourze.se
Foto: Flickr/btaroli (CC2.0)

Foto: Flickr/btaroli (CC2.0) 

Biltillverkarnas stora utmaning stavas Kina

"Att sälja 21 miljoner bilar under ett år i Kina fordrar en utbyggnad av bensinstationer, bilverkstäder, försäljningsställen och körskolor. Vägnätet måste byggas ut liksom parkeringsplatser. Kineserna måste vara skuldsatta över öronen och det kan skapa en kris i framtiden."

I en artikel i SvD den 2 januari 2014 med rubriken ”Tillväxtmarknaden i Kina – nyckeln för bilindustrin”, skriven av Jonas Fröberg,. redogörs för hur västtillverkare av bilar kommer att styra i öst.

Revisionsfirman KPMP  har dragit ut trendlinjerna för bilindustrin fram till 2020 och sammanfattar analysen med Kina Kina Kina. Så dominerande verkar Kina bli. 2000 såldes i Kina  1,8 miljoner bilar , i USA  17,4 milj.. 2013 har Kina passerat USA med 21 milj. sålda bilar  mot USA:s 20,7. 2020 väntas Kina sälja 34,7 mot USA:s 17,4..USA får vara glad för oförändrad försäljning medan Kina säljer dubbelt så många bilar. Västeuropa kan kanske 2020 sälja samma antal som 2007 det vill säga 17 milj. bilar. Tillväxtmarknaderna finns i Kina, Indien och Brasilien.

En bil såld i Kina genererar dubbla vinstmarginalen mot en bil såld i Europa, som i sin tur genererar dubbla vinstmarginalen jämfört med USA. 2020 kommer tre av fyra sålda bilar i världen fortfarande från de redan etablerade tillverkarna i Europa, USA, Japan och Korea. I Kina finns tillväxtpotentialen eftersom trots tillväxten det senaste årtiondet det endast finns 16 bilar per 100 invånare i åldersspannet 15 till 79 år. I USA kommer siffran vara 99 i Tyskland 69, i Frankrike 79

Fröbergs egen reflexion är ”att västtillverkarna  mycket väl kan få gigantiska bakslag i Kina. Alla utländska tillverkare har tvingats in i 50/50-ägda samriskbolag med inhemska bilbolag, i vilken relationerna har blivit alltmer spända när de kinesiska bilbolagen, ivrigt påhejade av kinesiska myndigheter, kräver en större del av kakan.”

Min egen reflexion över antalet sålda bilar i Kina är att Kina förhindrade att världen gick in i en depression 2008. Att sälja 21 miljoner bilar under ett år i Kina fordrar en utbyggnad av bensinstationer, bilverkstäder, försäljningsställen och körskolor. Vägnätet måste byggas ut liksom parkeringsplatser. Kineserna måste vara skuldsatta över öronen och det kan skapa en kris i framtiden. Priserna på råvaror har hållits uppe genom den stora efterfrågan av till exempel stål. I artikeln står inte något om hur många av de sålda bilarna som var tillverkade i Kina. Rederierna får mycket att göra om kanske halva antalet sålda bilar skall fraktas till Kina.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 19 jan 2014 12:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: