sourze.se

Polikernas trovärdighet kommer avgöra valet

Riksdagsvalet 2014 avgörs av vilken trovärdighet de båda blocken har hos väljarna. Argumenten kommer att korsa varandra och tapetsera gator och torg...

Riksdagsvalet 2014 avgörs av vilken trovärdighet de båda blocken har hos väljarna. Argumenten kommer att korsa varandra och tapetsera gator och torg, dominera nyhetsprogrammen och TV-sofforna. Men väljarna har ett långt minne om hur makten har utnyttjats när Socialdemokraterna respektive Moderaterna har varit i regeringsställning. Väljarna kan se bakom de mediatränade flosklerna, känna verkningarna inpå bara kroppen när de fryser i timmar på järnvägsperrongerna eller skickar barnen till skolor som inte lär ut något.

Alliansen försökte minska fackens inflytande genom att tvinga fram så höga avgifter för arbetslöshetsförsäkringen att hundratusentals medlemmar tvingades lämna arbetslöshetsförsäkringen och facket. Otryggheten skulle öka arbetsviljan. Till alliansens försvar kan sägas att väljarmajoriteten hade sig själva att skylla. Anders Borg och gänget kring honom talade före valet om hur de skulle göra. Kanske insåg löntagarna inte verkningarna i förväg.

Socialdemokraterna har å sin sida inte varit blyga att tillsammans med LO strunta i instruktioner och etik när de haft makten. När de statliga facken 1965 fick rätt att förhandla och träffa avtal med arbetsgivaren trodde många att det var en seger för demokratin. Statens Avtalsverk, SAV skulle stå i princip obundna till regeringen och de förhandlande parterna. Det var alla remissinstanser ense om. I verkligheten fick SAV hemliga direktiv från regeringen om kraftiga, generella låglönesatsningar. Mest till de enklaste tjänsterna och sedan avtagande för att helt upphöra vid mellanlönegraderna. Statens chefer från gruppledare till myndighetschefer hade lönegradsstopp i tio år. Om jämställdhet mellan män och kvinnor hörde man inte så mycket. De hade olika befordringsgångar men jobben var på samma nivå. Arbetsförmåga, svårighetsgrad eller arbetsresultat fanns inte som kriterier i löneförhandlingarna. Regeringen gjorde ansatser att också försöka styra den privata arbetsmarknadens löner. När Göran Persson trots hårt motstånd tvingade fram kommunalisering av lärarna blandade han friskt löneförhandlingar och politik genom att utlova extra lönehöjningar till LO:s och TCO:s lärare om de gav upp sitt motstånd.

Vi kommer att få höra mycket om begränsningar av riskkapitalisternas inflytande i välfärden, jämställdhet, sex timmars arbetsdag och de andra utopierna. Till slut avgörs valet helt och hållet av vilken trovärdighet politikerna har hos väljarna.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 12 jan 2014 18:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: