sourze.se

Heja Snowden!

Vi vill gärna tro att vi tillhör de där tio procenten. Att vi har modet, är tillräckligt självständiga, att vi vågar lita på vårt omdöme, känner rätt och fel och vågar ta moralisk ställning.

På femtiotalet genomförde en psykolog, jag har för mig han hette Millgram, ett välkänt experimentet. Han lät ett antal slumpvis utvalda personer ge elchocker till simulerande försökspersoner. Om de svarade fel skulle de bestraffas. De skulle ges elchocker, ju fler fel med desto fler volt . Tills spänningen blev så hög att risk försökspersonens överlevnad förelåg. Av de slumpvis utvalda var det endast tio procent som vägrade lyda försöksledarens uppmaningar till att öka spänningen, riskera försökspersonens död. Tio procent tyckte att det var absurt, absurt att fortsätta, att utsätta offret för denna meningslösa fara, på auktoritetens, försöksledarens uppmaning. Tio procent tyckte det var för jävligt, de tog ställning emot, vägrade, gick därifrån.

Vi vill gärna tro att vi tillhör de där tio procenten. Att vi har modet, är tillräckligt självständiga, att vi vågar lita på vårt omdöme, känner rätt och fel och vågar ta moralisk ställning. Att vi har samveten, är goda människor. Att vi inte är medlöpare.

Men troligast är att vi jamsar med. Gör som de flesta andra, gör som storebror säger. De flesta av oss handlar inte efter rättskänsla, de flesta av oss är svaga och litar på autoriteter. Tror att det finns de som vet bättre, tänker klokare. Och bestämmer mer. De flesta av oss är vana att korrigera sina övertygelser efter gängse uppfattningar. Det har visat sig vara bäst.

Snowden handlade efter sin rättskänsla. Han tyckte inte det gick rätt till. Han ansåg att USA bröt mot övervärldsliga etiska lagar i sin drift att skaffa sig underrättelser. Skaffa sig kunskaper om alla länder, alla regeringar och upplysningar om alla människor. Snowden ansåg att han tjänade ett system utan moral. Och han reagerade. Och agerade.

Så handlade antagligen också Mannings som läckte till Wikileaks. Och sådana mäniskor behövs för att man fortfarande skall våga tro att det finns etiska övertygelser hos människan. Och människor som vågar handla moraliskt. Att inte alla värden är relativa , inte heller i en postmodern tid.

Om fler av oss tänkte och agerade efter övertygelse och samvete skulle inte djurhållningen se ut som den gör, skulle inte klimathotet vara ett växande problem, skulle världens resurser vara jämnare fördelade och inte vår välfärd vara så slapp och fettbildande.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 11 jul 2013 12:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Nyckelord
Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: