sourze.se
Artikelbild

Myten om ständig tillväxt

"Vi spenderar pengar vi inte har, på saker vi inte behöver, för att göra intryck som inte består, på människor vi inte bryr oss om."

Det här utmärkta citatet är myntat av Tim Jackson, en brittisk forskare som i fem år arbetade vid Stockholm Environment Institute där han blev pionjär inom samverkan mellan ekonomi och ekologi och förebyggande miljöarbete. 1996 gav han ut boken "Material Concerns - pollution profit and quality of life" och samma år gjorde han det första indexet för hållbar ekonomisk välfärd för Storbritannien. Han samarbetar med organisationer som arbetar för hållbar välfärd på nationell och regional nivå och är professor i hållbar utveckling vid Surreys universitet i Storbritannien samt chef för RESOLVE, ett tvärvetenskapligt samarbete med fyra olika avdelningar vars syfte är att reda ut de komplicerade sambanden mellan livsstil, värderingar och miljö, för att sedan försöka ge evidensbaserad rådgivning till olika beslutsfattare på toppnivå.

Jackson påtalar att en fortsatt exploatering av naturens resurser för att upprätthålla ständig tillväxt utarmar ekosystemen och leder till artförluster och säger vidare: "Vi har redan nu på många områden överskridit vad naturen tål, att fortsätta med samma tillväxttakt är helt orimligt. Vi måste helt enkelt hitta ett annat sätt att bygga vår välfärd på, en hållbar ekonomi". Tanken på evig tillväxt för fortsatt välfärd måste omvärderas, säger han och hävdar att vi blivit fixerade vid tillväxt: "Idén om evig tillväxt är vår tids stora myt.1 Tack vare den har vi byggt in oss i ett system där lägre tillväxttakt direkt skapar instabilitet i samhället, gör att folk förlorar jobb och bostad, företag gör konkurs och politiker får panik."

Självklart finns det flera positiva aspekter vad beträffar det som kapitalismen medfört i form av framsteg och då inte minst för västerlandet, både vad gäller levnadsstandard och annat, men Jackson hävdar att idén om välfärd byggd på ständig tillväxt nu har nått vägs ände: "Den har inte alls levererat välfärd för de fattigaste på vår jord och inte heller verkat för allas bästa och det ekonomiska systemet har överskridit gränsen för vad vår miljö tål", säger han 2 En av de stora frågor vi bör ställa är om vi är verkligen är sådana man försöker framställa oss, säger Jackson. Är vi verkligen så själviska som systemet vill få oss att tro?

Under en intressant föreläsning på ABF-huset i Stockholm år 2011 så påpekade Jackson att även om vi säger att "nog är nog och jag har det jag behöver" så bombarderas vi ständigt med signaler om att shoppa och expansion av kredit och skuld, denna drivande kraft bakom en maskin av tillväxt. Jackson hävdar att vi inte bara har skapat människor som är köpgalna och själviska utan också institutioner som stödjer denna mentalitet och marknader som sedan systematiskt förstärker dessa egocentriska behov:

En av anledningarna till de många problem som uppstod efter börskkraschen i USA 2008 och den efterföljande finanskrisen var att många människor, uppmuntrade av bankerna, hade lånat pengar långt över sina tillgångar. När sedan krisen efter att finanshajarna spekulerat bort eller svindlat till sig gigantiska summor infann sig, var vanligt folk tvungna att gå från hus och hem eftersom bankerna ville ta in kapital för att täcka förlusterna.

Under föreläsningen på ABF berättade Jackson också om hur även britterna hade fortsatt att låna mer och mer till konsumtion fram till finanskrisen slog till för att visa att de fortfarande kunde hänga på konsumtionståget, och "att inte kunna uppnå rätt materiell standard och konsumera de rätta prylarna är en stor skam som vi gör allt för att inte tvingas känna", påpekade Jackson.

Det här är ju givetvis något som bankirerna och finanshajarna är mycket medvetna om och har kunnat spela på. Ända sedan Adam Smith i "Nationernas Välstånd" 1776 skapade myten om att människans egenintresse alltid kommer gynna andra och att till följd av detta uppstår en framstegstanke om att det är möjligt att ha en kontinuerlig tillväxt har makteliten framgångsrikt odlat föreställningen om att detta är den enda vägen till välstånd. Idag vet vi att påståendet om att egenintresset alltid kommer gynna andra är struntprat och att en kontinuerlig tillväxt är ekologiskt ohållbar. De som betvivlar påståendet om att systemet inte har levererat välfärd för de fattigaste på jorden och inte heller verkat för allas bästa kan studera mina artiklar "Här är bevisen: Eliten äger världen...och dig" 3 och "Hur Oligarkerna blåser massorna". 4

Det stora kapitalet och feta välståndet har historiskt sett nästan alltid legat hos en relativt liten maktelit som effektivt manipulerat massorna för att kunna utnyttja dem och detta system är i bruk än idag. För dessa individer är makt, liksom lång- och kortsiktig vinst överordnat allt annat, och för att lättare få "fårskocken" att underordna sig härskarna och producera bättre gav man dem så småningom en inbillad föreställning om medbestämmande samt lite mer "bröd och skådespel", samtidigt som man också inympade konsensus i dem om vad som var "rätt" åsikter så att de sedan kunde skyffla ner alla "felaktiga" åsikter i halsen på alla de konspiratoriska "stollar" som ibland sticker upp trynet och hävdar att det kanske finns en annan bild av verkligheten än den vi ser.

För om man vill utöva makt över och suga ut folk finns det inget mer genialt sätt att göra det på än att ge folk en illusion av frihet och sen låta dem bli varandras grindvakter, fångvårdare och dödgrävare. De kommer trava på i löneslaveriets ekorrhjul, köpa sina onödiga prylar, äta sin skräpmat, glo på sina skräpprogram, rösta på sina politiska papegojor, racka ner på oliktänkande och gå i graven utan en aning om att de varit underställda ett system som bygger på att de ska täppa till käften på dem som vaknat upp för att skydda de få som skor sig på flertalet. Kort sagt kommer de in i det sista försvara sin ovetskap och sitt eget slaveri.

Detta i ett system där desinformationen och lögnen integrerats så väl att den lärs ut på akademisk nivå och sedan publiceras i avhandlingar, böcker och rapas från tv-soffor och parlament av folk som oftast till och med tror på vad de säger. Ett system där krig skapas medvetet och man via en dialektisk plan tidigare ställt kommunismen mot kapitalismen och där terrorismen nu fått ersätta det tidigare hotet, varför man hävdar nödvändigheten av en närmast absurd övervakning av medborgarna och försvarar kidnappning, tortyr och internering av misstänkta utan rättegång. 5

Men låt oss nu återvända till Tim Jackson. Även om man inte behöver hålla med honom i alla delar sätter han onekligen fingret på flera viktiga frågor. "Vi har redan mycket tänkande kring ekologisk ekonomi, miljöekonomi och postautistisk ekonomi" som pekar på att teorier som belyser aspekter av sin domän väl, också ofta vill undertrycka andra teorier som pekar på aspekter av den som inte belysts, säger han. "Det finns ett stort intresse för vad välfärd egentligen är och att förstå vad vi verkligen behöver för att må bra och utvecklas som människor," fortsätter han. Allt det är grunden till att börja tänka på en ny ekonomisk struktur.

Jackson menar att vi hittills inte har lagt särskilt mycket tid och tankekraft på att fundera ut hur den nya ekonomin ska se ut: "Vi lägger ner enormt mycket pengar och arbetskraft varje år runt om i världen på att tänka ut nya sätt att ständigt öka produktionen och tjäna mer pengar. Om vi bara la en liten del av den mödan på att istället fundera ut hur vi ska kunna nå välfärd utan ständigt accelererande tillväxt skulle vi kunna nå väldigt långt", menar han. Det positiva är att Jackson nu säger sig se allt fler unga studenter och ekonomer som tycks vilja ta sig an uppgiften.


Källor:

1 Tillväxt och Konsumtion. P1 Konflikt. Lördag 09 mars 2013
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/164131?programid1300

2 Tim Jackson: Det är dags att göra upp med myten om evig ekonomisk tillväxt. P1 onsdag 9 februari 2011.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid3345&artikel4340800

3 Här är bevisen: Eliten äger världen...och dig.
http://www.sourze.se/HC3A4r_C3A4r_bevisen_Eliten_C3A4ger_vC3A4rlden_och_dig_10762037.asp

4 Hur Oligarkerna blåser massorna
http://www.sourze.se/Hur_oligarkerna_blC3A5ser_massorna_E28093_Del_1_10720250.asp

5 US sent hundreds of terror suspects to foreign prisons. The Independent. Monday 07 March 2005.
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-sent-hundreds-of-terror-suspects-to-foreign-prisons-6150890.html


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 25 mar 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: