sourze.se
Artikelbild

"Samhällets Styvbarn är starkare än någonsin"

Samhällets Styvbarn är starkare än någonsin, skriver ordförande Benny Jacobsson och vice ordförande Yvonne Palm, i en replik på förra ordförandens kritiska artikel om förbundet.

I en artikel publicerad i Sourze den 14 februari 2013, tecknar den förra ordföranden Anne Skånér sin bild av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn 2013. Det är en organisation i upplösning, enligt Anne Skånér.

Den bild Skånér ger säger mer om henne och hennes önskningar, än om Samhällets Styvbarn. Skånér kan inte acceptera att hon för ett år sedan inte fick medlemmarnas förtroende att fortsätta som ordförande. En enig årsstämma med medlemsvalda delegater röstade för en ny ordförande. Skånér måste hitta en syndabock, och hon har ägnat det sista året åt att utpeka skurkar, främst den nuvarande ordföranden, men också andra företrädare för Samhällets Styvbarn eller hela organisationen.

I stort sett allt hon skriver i sin artikel, ibland med citationstecken för att ge intryck av att det skulle vara autentiskt, är felaktigt. Det är antingen påhitt eller förvrängningar, ägnade att sprida misstro mot Riksförbundet för Samhällets Styvbarn och kränka vår medlemskår och den nuvarande styrelsen. Det leder ingen vart att i detalj försöka svara på alla dessa påhitt, istället vill vi lyfta diskussionen till de principiella och intressanta frågorna.

Skånér skriver att det under hennes tid som ordförande skrevs "väldigt otäcka saker" om henne i mail, sms och på nätet, men att "det är också något som man måste ta". Där har förbundet och medlemmarna en annan uppfattning. Vi anser att kränkningar och hat är oacceptabelt i en intresseorganisation. I en bloggartikel för ett tag sedan gav nuvarande ordföranden uttryck för detta:

"Vi ska ha högt i tak. Men det är inte acceptabelt att kränka andra medlemmar med nedsättande ryktesspridning. Det är inte acceptabelt att sprida förtal av riksförbundet eller dess företrädare, varken till medlemmar, till företrädares anhöriga eller arbetsplatser, eller till andra samhällsorganisationer. Det är inte acceptabelt att företrädare för riksförbundet hotas, vare sig det sker öppet eller i insinuationer. Det är inte acceptabelt att skada eller försöka skada riksförbundet och dess företrädare. Allt detta har skett och det är inte acceptabelt."

"Detta är tyvärr inget nytt. Under alla år sedan Samhällets Styvbarn bildades har det förekommit sådana avarter som här beskrivits. Ibland mer, ibland mindre. Det är ett sorgligt faktum att alla styrelser och alla ordföranden, utan undantag, fått känna på kränkningar av det slag som ovan uppräknas. Det är bara ett fåtal personer som beter sig på detta sätt, men det gör inte agerandet acceptabelt."

"Genom att förbundets ledning inte på allvar tagit itu med sådant beteende, så har de utsatta fått bära smärtan själva. Vi har flera fall där medlemmar inte orkat eller vågat fortsätta sitt ideella arbete. Vi kommer från förbundets ledning inte längre att acceptera sådant agerande som här beskrivits. Det är nu slut med det."


Bloggartikeln fick ett stort och massivt stöd från våra medlemmar i kommentarer, i e-post, telefonsamtal och vid möten. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom artikeln och uttryckte att den inriktningen ska vi ha framöver. Förbundsstyrelsen beslöt också att utesluta fyra medlemmar som ägnat sig åt oacceptabelt handlande. Förbundets årsstämma i Malmö den 9 februari 2013, bevistad av ett 40-tal delegater, instämde i styrelsens syn och godkände detta.

Stämman beslöt också enhälligt att skriva in i stadgarna att det nu får vara slut på avarterna: "Medlem av förbundet ska uppträda vänligt och solidariskt mot andra samhällets styvbarn. Kränkningar, förtal, ryktesspridning eller hotelser, liksom sexistiska, främlingsfientliga eller andra yttranden och handlingar som kränker mänskliga rättigheter, hör inte hemma i förbundet."

För Skånér är denna skrivning "samma budskap många styvbarn upplevt i barndomen"; riksförbundet "använder samma metoder som ur den gamla vanvården" är hennes slutsats. Återigen säger Skånérs skrivningar mer om henne själv än om riksförbundet. Skånér är fri att ha sin tolkning, men de flesta andra människor - inte minst riksförbundets medlemmar - läser det på annat sätt.

Skånér tycker inte heller om att vi behandlar politikerna som medspelare, inte som fiender. Våra politiker är valda i demokratiska val och företräder svenska folket. Flera politiker i riksdagen har egen erfarenhet av att vara samhällets styvbarn och många politiskt aktiva i riksdagen och runt om ute i landet har visat ett starkt stöd och engagemang för våra frågor och krav. Vi förbehåller oss rätten att visa på avigsidor och ge kritik, men utgår också från att vi blir starka om vi arbetar åt samma håll, för att ge gårdagens och dagens omhändertagna stöd och upprättelse.

Skånér ska nu enligt egen utsago övergå till annan verksamhet i en annan organisation. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kommer att fortsätta på den väg vi slagit in på; att vara en intresseorganisation för alla som är eller har varit omhändertagna som barn. Vi är idag fler än 1400 medlemmar, och vi kan bli än fler.

Vi ska fortsätta arbeta för att samhällets styvbarn får möjlighet att ömsesidigt stödja varandra i våra lokalföreningar och lokalgrupper, för att de som vanvårdades efter 1980 skall få sin självklara rätt till upprättelse och ekonomisk ersättning, för att vanvården inte ska fortsätta upprepas och drabba dagens omhändertagna barn och ungdomar.


Benny Jacobsson, förbundsordförande
Yvonne Palm, vice förbundsordförande


Om författaren

Författare:
Benny Jacobsson

Om artikeln

Publicerad: 21 feb 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: