sourze.se
Artikelbild

Är var sjätte LO-medlem främlingsfientlig?

Världsläget är minst sagt problematiskt idag. Då kan det naturligtvis kännas bra att peka ut och skylla problemen på sådana faktorer som faktiskt kan påverkas - som invandringen.

Varför har sympatierna för Sverigedemokraterna ökat bland LO-medlemmar? Skulle var sjätte LO-medlem vara främlingsfientlig?

Jag tror inte att det i första hand handlar om invandringsfrågan. SD skulle kunna vara ett parti som tar tillvara på människors missnöje på riktigt, istället för att spela på att olika grupper av invandrare skall sorteras efter sin förmåga att anpassa sig efter svenska förhållanden. Snarare kanske det är så att invandringspolitiken är ett område som fortfarande kan kontrolleras, eftersom Sverige kan välja vid gränsen vilka som får komma hit.

Världsläget är minst sagt problematiskt idag. Det kan då naturligtvis kännas bättre att skylla problemen på sådana faktorer som faktiskt kan påverkas. Sverige bestämmer sig för att inte ta emot några fler flyktingar, anhöriga eller andra grupper som kostar mer än vad de ger tillbaka. På så sätt kan vi i lugn och ro bygga upp ett Sverige där alla har det bra, alla har jobb och där ingen behöver reta sig på hudfärg, klädsel eller religion.

Diskussionen om invandringen kan ju ta avstamp i hur många människor de övriga europeiska länderna tar emot. En harmonisering vad gäller antal kan då ge en mer nyanserad debatt. Samtidigt ger det obehagliga vibbar. Många kommer att stängas ute och krig och konflikter avtar inte i världen, snarare tvärtom. Då kanske det är bättre att tala öppet om att vi försöker rädda oss själva.

Jag tycker det är både cyniskt och hycklande att vältra över skulden på de människor som kommer hit genom att ständigt påpeka att de är orsaken till problemen. De får höra att om de inte kom hit så skulle allt vara så mycket bättre.

Många är förespråkare för att hjälpa på plats. Visst behövs det pengar men även praktiskt arbete med att försöka få ett slut på krig och konflikter. Något som vapentillverkare och försäljare inte direkt är pigga på. Att, som USA, sända förarlösa drönarplan skapar nog mer förvirring och skada än det löser problem. Många flyr från kriget i Syrien och grannländerna får ta emot stora mängder hjälpbehövande. De bor i miserabla läger där det regnar och blåser in. Ja, det kan nog framstå som bättre än att riskera att bli dödad av en bomb eller att bli ihjälskjuten. Faktum kvarstår dock att det varje dag skapas nya flyktingströmmar. Människor som lever under förhållanden som få svenskar kan föreställa sig och än mindre har upplevt.

Bredda resonemanget och försök att titta på varför det inte verkar finnas något intresse av att anställa i vissa branscher. Varför använder vi mer och mer av näst intill gratis arbetskraft? Exempelvis tenderar Samhall allt mer att ta över "enkla" arbetsuppgifter som städning, på bland andra ICA och IKEA som är storföretag. Inom Samhall finns människor med arbetsskador, fysiskt och psykiskt handikappade; människor som egentligen aldrig har haft en chans på den öppna arbetsmarknaden. Nu skall de helt plötsligt ut och arbeta för de sjukbidrag kallas nu för aktivitetsbidrag de får som "lön". Fas 3 är ytterligare ett exempel där både invandrare och svenskar kan hamna.

En annan fråga som tål att ställas är varför Sverige 2011 gav drygt 2000 indiska IT-specialister arbetstillstånd. Är de utbildade i Indien, och om så är fallet, hur kan det komma sig att Indien som i mångt och mycket är ett fattigt land, har en så mycket bättre utbildningsstandard än Sverige?

SDs invandringspolitiska program framhåller att vi skall ta emot människor från andra länder - om de har någon form av kompetens som vi behöver. Däremot skall vi inte dränera fattiga länder på arbetsföra människor. Alltså ta gärna hit deras kompetenta arbetskraft men lämna de andra kvar, för dem har vi ingen nytta av här i Sverige. Trots ökad globalisering är världen snäv. Den som inte har rätt kompetens utan bara har sin arbetsvillighet med sig i bagaget, och som behöver permanent eller tillfälligt skydd, skall inte göra sig besvär med att komma hit.

Från den svenska företagsvärlden hörs ofta att de inte hittar kompetent arbetskraft. Vilken kompetens som efterfrågas framgår däremot inte med önskvärd tydlighet. Kanske skulle företagen själva engagera sig mer i utbildningen av sin arbetskraft? Det är ju lätt att bara kräva att svenska utbildningssystem, skattefinansierade, skall förse dem med vad de behöver, utan att närmare precisera vad det är man vill ha. I fallet med de indiska IT-specialisterna är det ju självklart billigare med människor som redan är utbildade när de kommer hit.

Utvecklingen har stagnerat på många orter som tidigare varit uppbyggda kring en eller flera industrier. Ingenting verkar komma i dess ställe. Inte så konstigt då att arbetslösheten är hög och att det förekommer sociala problem. Den viktiga frågan i sammanhanget är varför företagsamheten är så låg. Allt fler större företag har sin bas utanför Sverige. De har ingen lojalitet utan flyttar produktionen dit där det finns billigare arbetskraft. Att en hel bygd utarmas är inte deras problem. Lojaliteten ligger helt hos företagets överlevnad och ökade globalisering.

Sverige är ett land med drygt 9 miljoner människor. Det är inte att land som är överbefolkat. Däremot samlas fler och fler människor i de områden som fortfarande kan erbjuda arbetstillfällen. Främst är det Stockholm - Mälardalen, Göteborg och Malmö-Öresundsregionen. Självklart uppstår då bostadsbrist eftersom nybyggnationen verkar gå väldigt trögt.

Det kan vara så att vi för länge sedan har passerat den punkt vad avser en återgång till mer lokala produktionsformer. Sverige är som sagt ett land med stora ytor och där det finns möjligheter att bosätta sig. Det finns, på de flesta ställen, tillgång till vatten för odling och plats att bygga bostäder. Vi skulle kunna ha många små och mellanstora städer eller samhällen som kan ge sina invånare både en utkomst och där de får sina materiella behov tillfredsställda.

Vi kanske istället måste börja fråga oss vad det innebär att ha det bra. Vad behöver egentligen en människa? Materiell fattigdom, att sakna mat, husrum och kläder, är ingenting som är "chict". Frågan är ändå om inte den andliga fattigdom som länge varit förhärskande i västvärlden är värre.

Med andlig fattigdom så menar jag att man bara kan se ett mål framför sig. Ökad tillväxt, stora globala företagskonstellationer. Skapa mer, sälj mer. Tillverka det så billigt som möjligt och sälj det så dyrt som möjligt. Påstå gärna en massa saker om produkters och tjänsters förträfflighet. Undvik att behöva bevisa det så påverkar det börsen; aktierna går upp enbart på ryktet.

Framtiden kan te sig mörk och dyster. Många människor känner, med all rätt, maktlöshet och rädsla. Framförallt när det gäller arbetslösheten. De som redan är arbetslösa kan känna vanmakt inför att kanske aldrig hitta ett arbete. Sverigedemokraterna spelar skickligt på dessa känslor och undviker lika skickligt att tala om vilka det är som verkligen sviker de här människorna.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: