sourze.se
Artikelbild

Lovar media mer partislask till jul och nyår?

Så här i bråda tider, då årets julglöggande fått bitter smak efter att ha kryddats med rostade järnrör och dito mandlar, är givetvis timingen viktigare än faktaunderlaget.

Media verkar inte ha insett att den våg av otrygghet som Sverigedemokraterna rider på är skapad av andra än SD. Det är en våg som partiet kan surfa på under ytterligare mandatperioder, så länge koncencus för invandrarfrågor bara uppnåtts av en liten men röststark gruppering, vilka tror sig ha tolkningsföreträde gällande i första hand främlingsfientlighet och i andra hand för en majoritet. Vilket är ett falskt mandat för moraliskt tuttinuttande av allsköns skribenter, då den senaste opinionsmätningen hos Sifo, visar att hela 25 procent av väljarna anser att SD har den bästa invandringspolitiken.

"Sjuklövern" får dela på restrerande väljare, varav många anser att kritisk invandringspolitik saknas inom "egna partiet", alternativt avståndstagande inför den alltmer komplexa frågan. Med slik oförståelse inför faktum, eller vad som är rätt och fel, har norm-media försatt sig i en kontraproduktiv moralisk låsning, då de inte vill debattera runt ett civilsamhälle som blir alltmer svagt och segregerat.

Så här i bråda tider och då årets julglöggande fått bitter smak efter att ha kryddats med rostade järnrör och dito mandlar, är givetvis timingen viktigare än faktaunderlaget. I detta mediasug vill DN, elefanten med den största snabeln, visa att alla redaktioner är vaccinerade mot avsteg från elefantparaden.

Alla anställda som vill får vara järnrörsexperter, bara sista utgången har gemensam kompassriktning. Undrar om inte DN:s Mia Tottmar kan räknas in i samma grupp som de väljare, vilka valt "avståndstagande inför den alltmer komplexa frågan"? I en nyligen publicerad artikel nöjer hon sig med att agera språkrör för ansvariga kommunpolitiker i de värst segregerade kommunerna. Läsarna får nöja sig med ett jonglerande med utvalda siffror från Stockholms läns utvecklingsplan RUFS. I artikeln framkommer att bidragsberoendet i ett av länets befolkningsområden minskat från 24 till 7 procent, samtidigt som sysselsättningsgraden bara ökat med 6 procent.

Förklaringen står ingenstans att finna, men stadsdelen ligger i den enda kommun som numera har eget ungdomsgaranterat arbete för invånare mellan 18-25 år. För övriga hårt drabbade stadsdelar i länet har inga positiva siffror rapporterats under dessa 10 år som undersökningen pågått.

När media i stället analyserar Migrationsverkets siffror gällande anhöriginvandringen för nästa år, då innefattar inte rapporteringen problemlösningar, alternativt ekonomiska konsekvenser, utan nöjer sig med lägesrapportering utan journalistisk diagnos eller behandling. Migrationsverket beräknar en anhöriginvandring under 2013 till cirka 50 000 individer. Inför denna anstormning har Alliansen försatt sig i total handlingsförlamning.

I EU:s övriga länder förekommer någon form av försörjningskrav som broms, men migrationsminister Tobias Billström och Alliansen har villkorat regelverket med så många undantag att enbart en procent av de nytillkomna inte omedelbart ansöker om försörjningsstöd och egna samhällsfinansierade bostäder.

Miljöpartiet som kunde varit räddningen för de redan utsatta och Sveriges ekonomi, anser problemet som en ickefråga.

Det är inte bara besk glögg till den här julen, utan även stenhårda val-nötter som måste knäckas inför nästa val. Då duger det inte med DN/Ipsos opinionsmätningar utan tillgång till stabsenheternas utvärderingar. Statskontorets "Etablering av nytillkomna 2012:22", påvisar att under en 16-månaders period fram till mars 2012, fick enbart 4,2 procent av de nytillkomna arbete. Ett antal av dessa jobb är dessutom skattefinansierade, enligt Statskontorets rapport.

"Kontoret" anser dessutom att statsminister Reinfeldts etableringsreform är ett alldeles för yvigt instrument för att förmå merparten att aktivt söka jobb. Till skillnad mot svenska medborgare kan de nytillkomna avvisa de jobb som finns att tillgå utan för den skull riskera delar av försörjningsstödet.

En av de stenhårda nötternas förvaltare Arbetsförmedlingen, har aviserat en ökning av antalet "inskrivna arbetslösa". Antalet beräknas till 435 000 nästa år. Skrämmande är trixandet av överföringar från Försäkringskassan, samt etableringsuppdraget för nyanlända vilka tillsammans har ökat med 80 000 sedan 2010. Men mest skrämmande är alla arbetsföra som inte är inskrivna, då de utgör en betydligt större grupp än de sökande.

Jag skall försöka knyta ihop den ovanligt slitna julsäcken, med hjälp av ett ställningstagande för den starkväxande undervegetation man vill hålla kort. Så gott som alla politiska uppstickare får sitt fäste först inom kommunalpolitiken genom ett kompromisslöst ja eller nej i specifika frågor. Katalysatorn är inte sällan riksdagspolitikernas gemensamma utvecklande mot maktfullkomlighet.

Efter att ha etablerat sig behövs inga nationalekonomer inom partierna, för att utveckla lika breda partiprogram som dess motståndare, vilket oftast bara resulterar i någon hundring hit i stället för dit.

För de oroade, handlar det inte om ideologi längre utan att ställa saker och ting till rätta! För detta krävs instrument för den medborgerliga kontrollen i första hand. Ställföreträdande kåsörer med sitt tuttinuttande får ursäkta.

Inte ens fristående skribenter utan ett minimum av opportunism kan stoppa ett demokratiskt valt partis ideologi eller tanke.


Om författaren

Författare:
Leif E Ström

Om artikeln

Publicerad: 10 dec 2012 07:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: