sourze.se
Artikelbild

Gustav Kasselstrand: Balansera den svenska arbetsmarknaden

De ungdomar som faktiskt lyckas få jobb kämpar under ovärdiga och otrygga förhållanden. Att balansera arbetsmarknaden på vårt sätt skapar både trygghet och rörlighet.

Den svenska arbetsmarknaden är världens kanske mest obalanserade. Å ena sidan präglas den av nästintill total flexibilitet när det gäller tidsbegränsade anställningar och bemanningsföretag, å andra sidan är regelverket synnerligen trögt när det gäller tillsvidareanställningar. Problemen med obalansen är många. Från de rödgröna ser man bara behovet av mer regleringar, från alliansen ser man bara behovet av ökade avregleringar. SDU tror på den gyllene medelvägen och vill skapa en mer balanserad arbetsmarknad. Vinnarna skulle bli ungdomarna.

Det som behövs är att göra den del av arbetsmarknaden som behandlar tidsbegränsade anställningar och inhyrd personal genom bemanningsföretag mer trygg, samtidigt som den del av arbetsmarknaden som behandlar tillsvidareanställningar borde bli mer flexibel genom ökat antal undantag i turordningsreglerna. Enligt regeringens långtidsutredning är reglerna för tillfälliga anställningar fullt jämförbara med de i den anglosaxiska världen. Det skapas en otrygg låglönemarknad med osäkra villkor där framför allt ungdomar används som slit- och slängarbetskraft. SDU föreslår att dagens form av den allmänna visstidsanställningen slopas och att man återgår till de tidigare reglerna. Den infördes 2007 av alliansen för att öka flexibiliteten – problemet är att man numera kan ge en person en tidsbegränsad anställning utan någon motivering. Det rör sig således inte längre om det vi i dagligt tal kallar projektanställningar, vilka ges för ett specifikt syfte. Inte heller vikariat skulle vara hotade. Det är vidare orimligt att en person kan vara tidsbegränsat anställd i hela två år. Anställningarna staplas sedan på varandra vilket gör att ungdomarna får svårt att komma över den tröskel som finns till en trygg anställning på arbetsmarknaden.

Dessutom behövs fler restriktioner vad gäller möjligheten att hyra in personal genom bemanningsföretag. Ibland är det självklart befogat, men vi ser också hur systemet missbrukas när företag som sagt upp personal på grund av platsbrist sedan väljer att hyra in dessa genom bemanningsföretag och därmed kringgå återanställningsrätten. Det hotar tryggheten på arbetsmarknaden.

Det stora problemet som ungdomar brottas med idag är kanske inte främst rädslan att sägas upp enligt turordningsreglerna, eftersom relativt få ungdomar är tillsvidareanställda och omfattas av dessa regler. Det stora problemet är – förutom den skyhöga ungdomsarbetslösheten - att den majoritet av alla ungdomar 53 procent som lyckas få jobb faktiskt kämpar under ovärdiga och otrygga förhållanden. Att balansera arbetsmarknaden på vårt sätt skapar både trygghet och rörlighet.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 19 nov 2012 11:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: