sourze.se
Artikelbild

Känn världen - och dig själv

Tidigt fylls människors kroppar och hjärnor med fluor, aspartam, natriumglutamat, raffinerat socker och andra gifter, samtidigt som de parkeras framför TV:n och okritiskt konsumerar det ena idiotprogrammet efter det andra.

Det är ingen överdrift att hävda att det finns rätt så stora hinder att övervinna, för dem som anser att det sätt på vilket världen styrs lämnar en hel del i övrigt att önska, och dessutom vill påstå att det beror på en kombination av medveten maktfullkomlighet, girighet och manipulation från världens makthavare. En del av problemet beror förstås på att vissa av dem som studerat dessa ämnen är frustrerade som ett resultat av ett instabilt inre, och ser de yttre orättvisorna som ett tecken på att man inte kan lita på någon och att världen är ond, vilket förstås är en missuppfattning. På det hela taget är de allra flesta människor oftast rätt hyggliga, åtminstone så länge de har alla basbehoven tillfredsställda och slipper utstå alltför överdrivna mängder fysisk och psykisk stress.

Problemet är snarare att många av de maktklättrare som genom historien tagit sig fram till ledande positioner inom både finans och politik, har haft, och har, en defekt som gör att de saknar samvete, vilket i sin tur har lett till miljarders lidande. Kruxet bland dem som förstått detta och inte lider av någon paranoid åkomma, är att det ändå förekommer inbördes konflikter. Titt som tätt dyker det upp nya sajter, radioprogram och filmer om att den och den är "avslöjad" eller där någon mer eller mindre rabiat politisk och/eller religiös besserwisser högtidligt förklarar vilka charlataner andra är, och där den ene anklagar den andre för att vara oseriös, kontraproduktiv, grindvakt eller desinformatör; något kvackademiker givetvis tar som intäkt för att alla består av stollar.

Det hindrar ju inte att verkliga desinformatörer existerar. Redan på 60-talet utarbetade exempelvis CIA manualer för hur man via media skulle misskreditera och obstruera folk med "obekväma" åsikter om sånt som Kennedymordet och krigföringen i Vietnam. 1 I ett dokument för Operation Nightingale, som syftade till att avfärda kritiker till Warrenrapporten om den ensamme galningen i JFK-mordet kunde man läsa: "Använd propagandafolk för att besvara och vederlägga attackerna från kritiker. Bokrecensioner och artiklar är särskilt lämpliga för detta ändamål." 2 I boken "Rearview Mirror: Looking Back at the FBI, the CIA and Other Tails" jämförde journalisten och författaren William Turner med Operation Mockingbird som syftade till att skapa opinion mot länder som motsatte sig USA:s politiska & ekonomiska agenda:

"Nightingale var en paralell till den äldre Operation Mockingbird, som omvände journalister, författare och TV-producenter till att fungera som hemliga tillgångar och manipulera den allmänna opinionen." 3

Många av de människor som studerar vad som pågått eller pågår bakom kulisserna inser att den här taktiken fortsatt tillämpats även under senare decennier. Dessa människor kommer från allehanda håll och kanter och återfinns bland allt från tonåringar till pensionärer. Gemensamt för dem är att de anser sig ha upptäckt något som man vanligen inte får ta del av i vanlig litteratur och media annat än i enklare form, sensationssyfte eller nedlåtande retorik. Det finns förvisso undantag, men när det handlar om systematiska lögner, extrem korruption eller komplotter i stor skala sätter den politiskt korrekta vaccineringen stopp. Konspirationer på högsta nivå existerar bara i fiktionen, och de vältaliga makthannar och honor som förtroendengivande ler mot oss från TV:n vill förstås alla väl och skulle aldrig ljuga eller vidmakthålla ett system där tre miljarder människor får leva på två dollar om dagen 4, nära en miljard gå till sängs hungriga varje natt och 30 000 barn om dagen dör av svält. 5

Lika lite som de någonsin skulle låta sponsra kommunist- 6 eller fascistdiktaturer 7, mörda utländska ledare eller starta krig på falska grunder. 8 Sådan information stör våra inlärda doktriner. Istället erbjuds vi att vägledas av och rösta på personer som sitter fast i ett förlegat gammalt systemtänkande och som serverar oss pamfletter, klyschor, politiska program och allehanda religiösa dogmer som ska leda oss genom livet efter skolans indoktrinering, där vi får lära oss att bli goda konsumenter och producenter som ska bidra till den ekonomiska tillväxten, inte självständigt tänkande och självförverkligade individer som skapar ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle. Om sen någon påtalar detta kan man vara helt förvissad om att vederbörande blir stämplad som antingen extremist, kommunist, anarkist eller miljöfascist.

De som verkligen satt sig in i saken med ett öppet sinne och varit tillräckligt intelligenta för att lägga ihop två och två, ställs då inför valet att antingen tiga av rädsla för att bli hånade och utstötta, eller att ända försöka hitta vägar att förmedla det på så att folk förstår. Något som sannerligen inte är lätt. Lurade och rastlösa strävar de flesta människor fram genom livet och fyller sina hjärnor med den propaganda och smörja som eliten proppar deras huvuden fulla med redan från att de föds. Redan tidigt fylls deras kroppar och hjärnor med fluor, aspartam, natriumglutamat, raffinerat socker och andra gifter, samtidigt som de parkeras framför TV:n och okritiskt konsumerar det ena idiotprogrammet efter det andra, alltmedan deras föräldrar stressar sig fram genom en tillvaro bestående av både ekonomisk och känslomässig skuld.

Det är därför föga överraskande om de inte kan mobilisera tillräckligt med kraft, tid och öppenhet i sinnet för att ifrågasätta en version av tillvaron de hela livet matats med. Istället söker de tröst i pengar, prylar, status och annat förgängligt. Alkohol, knark- och matmissbruk, samt de självskadebeteenden vi ser, liksom det familjevåld och den kriminalitet som pågår, är alla i viss mån symtom på ett samhälle som gått på tvärs med människors nervsystem, och där oroliga, frustrerade individer försöker medicinera sig själva via diverse droger, ropa på hjälp via långsamma självmord, eller låter vreden gå ut över oskyldiga. Det innebär inte att man kan bortse från ärftliga faktorer och att det inte finns ett egenansvar, men ökningen av dessa problem kan knappast bara skyllas på dålig karaktär eller taskig genpool.

Den vanligaste formen av våld är dock det verbala. Via orala giftpilar i form av maskerade skämt, gliringar och hån försöker vi förgäves kompensera en dålig självkänsla genom att göra ner andra. Och så här håller det på, vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år. Tänk om vi ägnade åtminstone en tredjedel av den tid vi lägger på att sura, smutskasta och idiotförklara varandra till att istället jobba med oss själva och läsa på lite bättre. Självkänsla, insikt och hälsa är särskilt viktigt om man har för avsikt att sätta sig in hur världen fungerar och vill förmedla till andra varför vi ser sådana orättvisor och perversa investeringar i exempelvis vapenindustrin. För är det några som behöver ha på fötterna och stå stadigt på jorden så är det de som vill förmedla fakta som ifrågasätter den medvetet och omedvetet lögnaktiga version av historien vi presenteras i skolor och media.

För att förstå nuet måste vi känna det förflutna och förstå de mekanismer som formar och verkar i vårt nuvarande samhälle. Jag tror dessutom att vi behöver en ökad självinsikt för att lära oss förstå vad som formar vårt eget tänkande. Känn dig själv, sa ett av ordspråken i Oraklet i Delfi´s tempel. När vi gör detta förstår vi också vårt eget och andras handlande bättre och hur viktigt sömn, motion, kost och rätt prioritering är för att vi ska uppnå god hälsa, tänka klart och fatta rätt beslut. Ett led i detta är att avgifta oss från inte bara den smörja som väller ur TV, radioapparater och tidningar, utan dessutom allt skräp som reklam- och matindustrin vill att vi ska konsumera. I bästa fall är vi då bättre rustade att tillsammans skapa en rättvisare värld. En värld där alla människor ges chansen att bli självförverkligade genom att slippa bli instoppade i fack, jämföras och betygsättas för att sedan malas ner i den konstanta tillväxtens brutala kvarn utan hänsyn till miljökonsekvenser. En värld där alla får utvecklas i sin egen takt och människor får tid och möjlighet att förstå sig själva och sina handlingar och därigenom också andra människor. En värld där både den feminina och den maskulina energin får komma till uttryck utan att något av könen utsätts för förtryck eller destruktiv polarisering uppstår. En värld där alla blir sedda för den de är och där deras självrespekt och respekt för andra också visar sig i en respekt för den vackra och rika planet vi fått till låns.


Källor:

1 Susan Maret, "Government Secrecy, Volym 19", Emerald Group Publishing Limited sid. 95, 99

2 Philip H. Melanson, "Spy saga: Lee Harvey Oswald and U.S. intelligence", Praeger, 1990, sidan 143

3 William Turner, "Rearview Mirror: Looking Back at the FBI, the CIA and Other Tails", Penmarin Books, 2001, sidan 299

4 Recent Facts on povery: Länk: fightpoverty.mmbrico.com

5 Actionaid: Länk: actionaid.se


6 Anthony Sutton, "Wall Street and the Bohlshevik Revolution": Länk: reformed-theology.org

7 Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler: Länk: reformed-theology.org

8 John Perkins "Confessions of an Economic Hitman. Se även: Justin Ervin, Zachary Alden Smith "Globalization: A Reference Handbook", sidan 95


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 16 okt 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: