sourze.se
Artikelbild

Lärarna rasar över nya löner

Bättre lönehöjningar än andra och nya karriärer - men lärarna klagar ändå. Demonstrationer väntar.

Problemen med lärarna och andra utsatta gruppers löner kan inte lösas genom de årliga löneförhandlingarna; de är till för att justera de befintliga lönerna. Det brukar röra sig om ett utrymme om 1 - 3 procent. Men nu ska lärarnas löner för 2012 höjas med 4,2 procent i stället för de 2,6 procent som övriga grupper fått nöja sig med.

Nytt jobb och mera kvalificerade uppgifter ger däremot högre lön. Det får man genom att byta arbete och arbetsgivare, eller inom skolan genom att få nya tjänster i en ny organisation.

Nu vill regeringen införa två nya karriärsteg - förstelärare och lektor. Staten anslår upp till 800 miljoner om året i statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarade skolformer.

Det är ett steg i rätt riktning. Tjänsterna kan inte gärna sökas av andra än de som nu är lärare eller har goda kvalifikationer för tjänsterna. Men det behövs mer för att göra läraryrket attraktivt...

Värst är situationen i de naturvetenskapliga ämnena. Sextio procent av undervisningen i ämnen som kemi och biologi utförs numera av lärare som saknar utbildning i ämnet. Men nya karriärtjänster i en ny organisation kan givetvis också tillskapas av kommunerna.

Tillsammans med de lönejusteringar som nu är avtalade borde det höja attraktiviteten för läraryrket och ge högre lön till alla lärare. Samt höja kompetensen och öka lönedifferentieringen.

Men problemet med lärarnas löner har varit att de vill att alla lärare ska ha samma lön och höjas lika mycket. Det har inneburit att de minst attraktiva lärarna har fått bestämma nivån, och att lärartjänster i naturvetenskapliga ämnen har fått besättas av obehöriga.

Regeringens förslag har drivits fram av lärarnas företrädare genom en intensiv debatt i alla media. Förslaget innebär således att man avvisar ett förstatligande av skolan samtidigt som man förstärker lärarnas villkor med statliga medel.

Medlaren har gjort ett gott arbete med att kunna sy ihop ett avtal och undvika en meningslös strejk.

Många lärare har en enorm tilltro till strejkvapnet, men strejkande skulle snabbt ha hängts ut för att de saboterade undervisningen av barnen.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 27 sep 2012 19:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: