sourze.se
Artikelbild

Polisaktion mot demonstranter på Gotland

Demonstranterna vill förhindra att Nordkalk öppnar ett nytt dagbrott nära en av Gotlands få sjöar, Bästeträsk.

Idag tisdag genomför ca 70 poliser en aktion för att lyfta bort ett antal demonstranter från Ojnareskogen på norra Gotland. De som finns i skogen är en salig blandning av fältbiologer och närboende. Orsaken till att de finns där är att de vill förhindra att Nordkalk, ett av de två företag som bryter kalksten på Gotland, öppnar ett nytt dagbrott helt nära en av Gotlands fåtaliga sjöar, Bästeträsk.

Nu har brytning av kalksten gamla anor på Gotland, man har brutit kalksten dels som byggnadsmaterial dels för bruk bland annat i stålindustrin sedan medeltiden. Att det blivit sådan turbulens just kring det planerade brottet i Ojnareskogen beror främst på oro för grundvattnet. I närheten av Ojnareskogen ligger sjön Bästeträsk som är av stor vikt för vattenförsörjningen på Norra Gotland.

Bästeträsk är som andra sjöar på Gotland grund och beroende av tillrinning och den naturliga filtrering av vatten som den omgivande skogen och kalkstenen ger. Redan idag är vattenförsörjningen ett problem på norra Gotland och i synnerhet på Fårö.

Processen för att ge Nordkalk tillstånd till brytning har tagit 7 år. Då har de juridiska förutsättningarna för tillståndsgivning ändrats under tiden. Tillståndet gäller ca 62 miljoner ton kalksten. När Nordkalks ansökan om kalkbrottet lämnades in 2006 fanns ett uttryckligt förbud i miljöbalken mot täkter som kunde befaras skada hotade arter, men 2009 lyckades regeringen - efter förslag från bland annat Sveriges Bergmaterialindustri - upphäva förbudsregeln. Det skedde mitt i processen för tillståndsgivning, efter att dåvarande Miljödomstolen först avslagit Nordkalks ansökan.

Det är uppenbart att man från politiskt håll låtit miljöhänsyn stå tillbaka för andra hänsyn, vilket naturligtvis är vad politiken har att göra; väga olika intressen mot varandra.

För det finns å andra sidan starka skäl till varför man givit tillstånd till kalkbrytningen. Dels är kalk av den kvalitet som finns i området nödvändig för en rad industriella processer bland annat inom stålindustrin, dels medför Nordkalks brott att ca 70 personer får jobb för några decennier framåt, med multiplikatoreffekt blir det ungefär tre gånger så många. Det är väldigt många jobb när det gäller norra Gotland.

För en stor majoritet ca 60 av gotlänningarna stöder trots allt demonstranterna i Ojnareskogen så är ändå valet självklart; arbetstillfällen till trots, utan tillgång till dricksvatten blir norra Gotland en öken. Bonden som måste se till att hans kor får ca 100 liter friskt vatten varje dygn, husägaren som redan idag har problem med sitt brunnsvatten oroas. Någon jämför med arbetet att borra en tunnel genom Hallandsåsen, något som skulle ske utan problem med hjälp av den moderna teknik som fanns till hands.

Polisens aktion syftar till att lyfta bort demonstranterna ur skogen, skapa en säkerhetszon så att Nordkalk kan inhägna området och därmed slippa störningar. De kommer självklart att lyckas. Det som återstår är att se om Nordkalk därmed inte bara förblir en av norra Gotlands största arbetsgivare, utan även dess dödgrävare.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2012 11:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: