sourze.se
Artikelbild

Det är mer stake i Pussy Riot än Julian Assange

Pussy Riot har fått betala ett alltför högt pris för yttrandefriheten - men de var beredda att göra det.

Julian Assange har legat bakom tillkomsten av Wikileaks, det skall han ha heder av. Wikileaks har bidragit till en ökad informationsspridning och satt sökarljuset på oegentligheter.

Den senaste tiden har sökarljuset satts på Julian Assange själv, mycket har han styrt upp situationen dithän. Julian Assange har blivit anmäld av två kvinnor för våldtäkt. Om han är skyldig eller inte vet ännu endast de som anmält honom och Assange själv, inga andra.

Emedan en anmälan om våldtäkt måste tas på allvar, en förundersökning inleds, som antingen blir underlag till ett åtal eller så läggs förundersökningen ned. Läggs förundersökningen ned har den åklagare som leder förundersökningen gjort bedömningen att det inte finns substans i fallet som kan leda till en fällande dom. Det är inte ovanligt att en anmälan om våldtäkt läggs ned redan på förundersökningsstadiet.

I en förundersökning är det rutin att den som har anklagats för våldtäkt kallas till förhör. En åklagare kan lägga ned en förundersökning. Om den som gjort anmälan begär överprövning, får den överordnade till den åklagare som lagt ned fallet pröva saken på nytt. Det är rutin, i Sverige och i de flesta andra rättstater.

Det är i det läget Assange har att välja mellan Wikipedia och sitt eget ego. Är Wikipedia analogt med Assange, och är därmed en begäran om att inställa sig till förhör ett angrepp på yttrandefriheten och Wikipedia? För många vilka gärna hemfaller åt konspirationsteorier är svaret givet. Detta gäller även Assange.

Å andra sidan andra sidan så menar man då att om man inte gör undantag från gällande rättsordning så är det en konspiration. Förmodligen endast vad gäller medialt profilerade personer då.

I stället för att infinna sig till de förhör han blivit kallad till, så drar Assange igång en medial cirkus som bara den som har väldigt goda kontakter inom media är kapabel till. Han överklagar beslut om utlämning, vilket naturligtvis är legitimt och rimligt, men drar samtidigt i gång en härva av konspirationsteorier.

Följden blir att fokus flyttas från Wikipedia till Assange, Wikipedia blir analogt med Assange och med tiden rätt tandlöst. I den här situationen har Assange satt sitt eget ego framför de insatser som de som faktiskt riskerat något för Wikipedia, e.g. Bradley Manning med flera. När han verkligen hade behövt visa stake; infinna sig till det förhör han blivit kallad till och se till att Wikipedia inte står och faller med honom, viker Assange ned sig.

Pussy Riot är ett ryskt konstnärskollektiv som genomfört en protestaktion i en kyrka. Den 21 februari genomförde de ett mimframträdande framme vid altaret i Frälsarkatedralen i Moskva, iförda rånarluvor och kulört klädsel. Inom ett par minuter omhändertogs de av säkerhetsvakter och kastades ut ur helgedomen. De hade därmed stört en gudstjänst. Att göra slikt är ett lagbrott i såväl Ryssland som i Sverige. I Sverige skulle det möjligen rubriceras olaga kvarstannande och förargelseväckande beteende, brott som har böter i straffskalan.

Kort därefter kom ett klipp upp på Tuben där man satt musik med en provokativ sångtext till, i form av en besvärjelse till Gud moder att driva ut Putin och den ryskortodoxa kyrkans patriark Kirill.

Naturligtvis så har detta retat upp en stor grupp inom den ortodoxa kyrkan, men man skall komma ihåg att genom kyrkans historia man varit beroende av de som ställer till rummel och tumult för att förhindra att kyrkan blir en kuliss. Från snickarsonen som kastade ut månglarna till munken med teserna.

Pussy Riots texter om hur staten och kyrkan sitter i samma båt är en politisk provokation, som utmanar mäktiga krafter i det ryska samhället. Man kan jämföra den ryska statens repressalier med Kinas repressalier mot konstnären Ai Weiwei.

Det är riskabelt för den som utmanar staten i Ryssland, en aktion som i ett västligt land på sin höjd kan ge bötesstraff kan leda till upp till 7 års fängelse. Ändå finns det grupper som Pussy Riot som trotsar repressalierna och står för sin kritik.

Hur generöst eller snävt gränserna för konstnärlig yttrandefrihet är avgörande fråga för en demokrati. Ryssland har dock sedan länge passerat stadiet för vad en demokratisk stat som håller demokratiska fri- och rättigheter måste tolerera. Här har Pussy Riot helt enkelt fått betala ett oproportionerligt och alltför högt pris för konsten som politisk provokation - men de har varit beredda att betala det mycket höga pris som yttrandefrihet har i Ryssland i dag.

Ergo: Pussy Riot har trots sitt namn därför mer stake än Julian Assange.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 27 aug 2012 12:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: