sourze.se

Mod - grunden till demokrati

I sin fantastiska bok "Mod - att stå upp för sig själv!" betonar journalisten Maria Gerlofson vikten av mod och civilkurage. De, om något, skapar grogrunden för en sund demokrati.

I sin bok "Mod - att stå upp för sig själv!", uppmanar journalisten Maria Gerlofson varje människa att våga stå upp för sig själv. Inte bara för individens, och andras, bästa utan också för att mod utgör grunden för en mer demokratisk värld. Ju fler människor som vågar stå på sig och bibehålla den egna karaktären, desto mindre utrymme finns det för en statisk, sluten och död demokrati.

Martin Luther King, Nelson Mandela, Olof Palme, Carl Bildt och SD-ledaren Jimmy Åkesson är exempel på människor som tagit plats, haft mål och visioner i världen. De har bidragit till demokrati - filosofisk historia. Som svar på frågan "Hur står det till?" ska Åkesson, enligt en gymnasielärare, ha svarat "Inte så bra, men en dag ska jag visa dem att jag har rätt". Oavsett vad man tycker om Åkessons ideal, så har han ända sedan gymnasietiden haft modet att stå upp för sig själv och sina åsikter. Det ger honom en viss allmängiltig respekt.

Demokrati är ingen naturlag, som vissa människor verkar tro. Den består av ett antal kärnvärden som man bör eller ska upprätthålla var dag, i små och stora sammanhang, genom att visa öppenhet, respekt, tolerans och framförallt genom kritiskt tänkande. Den traditionella översättningen av demokrati är oftast folkmakt, men det är ett abstrakt och otillräckligt uttryck. Journalisten och vänstersocialisten Johan Ehrenberg ger i sin bok "Socialismen min vän" en bättre och djupare innebörd av både orden demokrati och politik. Demokrati menar Ehrenberg är "rätten att kämpa" för alla människor och politik är "intressekampen".

Själv jämför jag demokratin med en idrottsarena och det politiska fältet med en fotbollsplan. Demokratin är den övergripande ideologin, med de villkorslösa spelreglerna, hur matchen än urartar sig. Politiken motsvarar de demokratiska församlingarna. Ovanför den här arenan finns det en fundamental gren, som torde vara okränkbar - grundlagen. Dess hörnstenar står över alla beslut som fattas i de demokratiska församlingarna och de ska vara fridlysta från politiska intrång. Politiskt utövande bör ske utifrån dessa principer. Det är därför av största vikt att det fria samtalet tillåts och respekteras, trots det politiska maktspelets alla medel. Om det visar sig att politiskt maktspel föregåtts, utan hänsyn till de demokratiska värdena, kan det i värsta fall vara legitimt med civil olydnad. Nu kan man likna denna arena med en fotbollsplan med riktigt grönt gräs, utan konstgödsel och som underhålls av den bästa trädgårdsmästaren.

Demokratin är förstås inte bara vit, den har även en svart sida. Just därför har demokratin en skyldighet att acceptera åsikter och yttranden, även från människor som inte delar överideologins kärnvärden. Demokrati innebär inte nödvändigtvis något gott i sig, utan det är kontentan av de svarta och vita sidorna som utgör det godaste av alla styrelseskick. Det förutsätter också en hungrig, kritisk opposition som granskar det styrande etablissemanget och som bidrar till eventuella politiska omprövningar och regimskiften. Ingen styrande regering är större än demokratins värden. En indikator på när respektive regering gjort sitt, oavsett vilket block man håller på, är när visionerna stelnat. Då kan det vara dags att byta lag. Det idealiska regeringsskiftet för en modern, vital och öppen demokrati är tre mandatperiodrar.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 07 nov 2011 21:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: