sourze.se

Palme avskaffade inte studentexamen

"Om det var rätt eller fel att avskaffa studentexamen kan diskuteras. Men söker man syndabockar bör man snarast söka efter dessa bland borgerliga politiker."

I en artikel i DN den 12 juli 2011 skriven av Olof Petersson behandlas frågan om studentexamens avskaffande i slutet av 1960-talet. Rubriken har följande lydelse: "Liberaler drev på när studentexamen försvann". Inledningen säger mycket om artikelns innehåll och har följande lydelse: "Historieskrivningen om avskaffandet av studentexamen är vilseledande. Både S och FP stod bakom beslutet, men de unga liberalerna var pådrivande."

Jag gick sju år i folkskolan och slutade skolan när jag var 14 år. När jag var 18 år gick jag i en tvåårig folkhögskola. Efter militärtjänsten arbetade jag åtta månader i en handelsträdgård i England och lärde mig då engelska. Efter hemkomsten från England började jag studera på NKI-skolan för att ta realexamen som privatist. Jag tog den examen 1961. Det var 50 år sedan. Jag fick bra betyg så jag trodde att jag kunde klara studentexamen på två år. Jag började därför studera vid Lunds privata elementarläroverks tvååriga latinlinje. Det visade sig alltför svårt, vilket gjorde att jag slutade efter ett års studier på Spyken, som det också kallades. Jag fortsatte studierna på kvällsgymnasiet i Göteborg och tog studenten efter det gamla systemet 1965. Litteraturprofessorn Viktor Svanberg var en av censorerna.

Läraren Helena von Schantz skrev den 12 juni i DN Debatt följande: "Ska vi få en bra skola måste vi städa upp efter Persson och Palme." ”Dags att svenska skolan återinför studentexamen”Hon påstår vidare att det var Palme som avskaffade studentexamen 1968. Det överensstämmer inte med verkligheten. Det formella beslutet om att avskaffa studentexamen togs redan 1964 och i praktiken bestämdes omläggningen långt tidigare.

Om avskaffandet av studentexamen skriver Olof Petersson följande:

"Studentexamen avskaffades i samband med en omfattande reform av gymnasiet. Reformen hade en bred förankring. Förslaget hade lagts fram av en utredning som bland annat bestod av de blivande partiledarna Olof Palme och Gunnar Helén. I den allmänna debatten var det framför allt kristendomsämnets avskaffande som väckte debatt. Men även förslaget om ändrade examensformer ledde till viss debatt. Traditionsbevarande högerstudenter var emot. Mest entusiastiska för ett avskaffande var folkpartisterna. Folkpartiets ungdomsförbund skrev i ett remissvar undertecknat av den blivande folkpartiledaren Ola Ullsten att studentexamen i många avseenden var föråldrad och olämplig."


Om det var rätt eller fel att avskaffa studentexamen kan diskuteras. Men söker man syndabockar bör man snarast söka efter dessa bland borgerliga politiker.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 19 jul 2011 11:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: