sourze.se

Underlätta reglerna för egenanställda

"När regelverk motverkar ett syfte, som i detta fall att få människor att ta varje chans att skapa sig en ny framtid, så borde regelverken ses över."

Projektet Egenanställning – Förenklat entreprenörskap redovisade sin avslutningskonferens i Umeå och Luleå i onsdags/torsdags förra veckan. Där berättade projektledaren Thomas Åberg om de omkring 100 personer som i olika grad dragit nytta av anställningsformen egenanställning via det nya självständiga företaget Convoy. Den genomsyrande attityden bland de närvarande var att man tycker att anställningsformen är bra. "Den bidrar till fler entreprenörer i samhället och därmed fler tillgängliga tjänster, fler försörjningsmöjligheter för enskilda och mer tillgänglig kunskap för befintliga företag" säger Thomas.

Egenanställning är en anställningsform där personer kan fakturera för sina tjänster genom ett egenanställningsföretag. Det är ett sätt att snabbt kunna anlita en person som inte har företag eller testa om en affärsidé håller i praktiken.

Klarar man sig utan a-kassan finns det inga problem. För de egenanställda som kan försörja sig via egenanställning eller kombinera det med till exempel studier, föräldraledighet eller ett arbete finns det bara fördelar. Det är lätt att starta, enkelt att driva och lätt att avsluta den dag man vill göra något annat.

För de som behöver kombinera egenanställning med a-kassa finns en stor osäkerhet i hur reglerna ska tolkas. Den osäkerheten bygger på att lagstiftaren inte kunnat säga när man är anställd eller företagare i förhållande till a-kassan. Osäkerheten hos lagstiftaren går att förstå – men konsekvensen blir att många personer jag talat med genom de 20 år jag arbetat med frågan låter bli att försöka försörja sig själva. Det är tryggare att stämpla och vänta på ett "riktigt jobb" än att försöka börja i liten skala och sedan gå vidare från det till heltids försörjning. När regelverk motverkar ett syfte, som i detta fall att få människor att ta varje chans att skapa sig en ny framtid, så borde regelverken ses över. Thomas Åberg, projektledare för Projektet Egenanställning – förenklat entreprenörskap, ställer frågan: "Varför inte låta ’utveckling av min affärsidé’ vara en aktivitet som kan bedrivas under överinseende av till exempel Tillväxtverket eller Arbetsförmedlingen under förslagsvis ett halvår? Om personen under perioden skulle kunna fakturera ett uppdrag, borde det väl inte vara omöjligt att reglera ersättning för de dagar som själva arbetet som genererat fakturan undantas från ersättning från samhället? Vi skickar ju människor till månen och då borde väl detta gå att lösa…?"

På konferensen talade framtidsforskaren Troed Troedson om kompetensbegreppet i definitionen att ha de förmågor som behövs när jag ska göra en viss sak. Det blir snabbt tydligt att vi behöver vara "bättre" än våra medtävlare konkurrenter på det som behöver göras. Inte lika bra och en viss nivå räcker inte. Det behöver vara bättre. Egenanställning kan, enligt Troed, vara en bra form för att sammanföra den totala kompetens som behövs för att klara kundens krav på en tjänst i framtiden. Egenanställda kan enkelt samverka för att på så sätt erbjuda både mer komplexa och mer omfattande tjänster.

Samhället förändras, anpassar sig och blir bättre. Då måste människorna förändras eller så får vi byta plats på oss. Det är här egenanställning kommer in som den mest specialiserade formen av entreprenörskap. Man kan fokusera på sin tjänst, sin marknad och att göra jobbet. Allt annat sköts av arbetsgivaren egenanställningsföretaget. "Detta borde förenkla omställningen" avslutar Thomas Åberg.

Den här flexibiliteten är extra viktig i delar av Sverige där alla jobb inte är heltider utan man kombinerar jobb, utbildning och företagande, man är kombinatör. Projekt Egenanställning – förenklat entreprenörskap har spelat en viktig roll för att öka förutsättningarna för de här personerna.

Nästa steg blir att öka volymerna!


Om författaren

Författare:
Fredrik Arvas

Om artikeln

Publicerad: 06 jul 2011 11:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: