sourze.se

"Nya" lärare får bättre lön!

Problemen kan inte lösas genom de årliga löneförhandlingarna, de är till för att justera de befintliga lönerna. Det burkar röra sig om ett utrymme om 1-3 procent.

Lärarnas löneproblem kan inte lösas i lönerörelsen. Alla vill höja lärarnas löner. Politikerna från höger till vänster. Lärarförbunden, kommunerna. Löften i valrörelserna; "vi ska ha de mest begåvade som lärare". Tester ska säkerställa att de mest lämpliga väljer lärarbanan, säger utbildningsminister Björklund. Sedan kommer de årliga löneförhandlingarna. Lönehöjningarna ska samordnas och hamna inom ramen av vad statsfinanserna tål. Ingen grupp vill ha mindre än den andra. Då blir det konflikt.

Om lärarnas löner är lösningen på att många elever inte klarar att komma in i gymnasiet eller att studenterna inte klarar kvalificerade högskolestudier, så är en sak klar. Problemen kan inte lösas genom de årliga löneförhandlingarna, de är till för att justera de befintliga lönerna. Det burkar röra sig om ett utrymme om 1-3 procent.

Individer löser sina löneproblem genom att byta jobb eller bransch. Ska man lyfta en hel sektor måste man organisera om den. Slopa nuvarande organisation. Skärpa kraven, precisera ansvar och svårighetskrav, tjänst för tjänst, grupp för grupp.

Göran Persson lade ned Skolöverstyrelsen, sade upp alla anställda och bildade nya Skolverket. Polisen förstatligades, en ny organisation sjösattes och nya löner sattes i särskilda omorganisationsförhandlingar. Detsamma skedde med rättsväsendet, åklagarväsendet med mera. De större affärsverken blev bolag liksom kommunala elverk och byggnadsavdelningar.

En kommission med ledning av en stark kvinna eller man skulle få viitgående befogenheter att arbeta fram en sådan lösning. Sedan skulle parterna få förhandla fram de löner som den nya organisationen kräver.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 16 jun 2011 14:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: