sourze.se

Katolska kyrkan svär inte på Bibeln

Den katolska kyrkan säger att vissa delar av Bibeln inte är sanna och man varnar alla som läser Bibeln med att de inte kan förvänta sig absolut vetenskaplig noggrannhet eller historisk precision.

Det är en kritik som kyrkan främst riktar mot fundamentalistiska protestanter som tror på en bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen. Det är också en kritik mot kristna friskolor som undervisar om "intelligent design" eller "kreationism" vid sidan av Darwins evolutionsteori i tron att ​​dessa är likvärdiga teorier om livets uppkomst.

Kyrkan menar att Bibeln handlar både om Guds ord och om mänskliga dimensioner men att evangeliet alltid ska förstås mot föränderliga tider som riktar sig till samtida människor. Vilket betyder att Bibeln är sann när det handlar om människors frälsning, och att ingen ska förvänta sig en absolut noggrannhet i vetenskapliga frågor.

Kyrkan fördömer högerkristna protestanterna för dess "oförsonliga intolerans" och varnar för betydande faror i den fundamentalistiska inställningen som kan vara direkt farlig. Till exempel när en nation eller en grupp tolkar Bibeln som ett mandat för sin egen överlägsenhet och som motiverar till användandet av våld mot andra.

Kyrkan fördömer också fundamentalistiska tolkningarna av den apokalyptiska profetian i Uppenbarelseboken, den sista boken i bibeln, som handlar om striden mellan Odjuret och Kristi Brud. Det symboliska språket måste respekteras för vad det är och det ska inte tolkas bokstavligt. Ingen kan förvänta sig att upptäcka en"dold kunskap" om världens undergång i Uppenbarelseboken eller hur många som kommer att räddas när slutet kommer.

Tro det eller ej men detta är osanningar enligt kyrkan:

1 Mos 2:21-22:

"Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen."

1 Mos 3:16:

"Gud sade till kvinnan efter att hon hade blivit bedragen av ormen: Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig."

Matt 27:25:

"Men hela folket ropade: Hans blod må komma över oss och våra barn."

Upp 19:20:

"Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten, som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel."

Och tro det eller ej men detta är sanningar enligt kyrkan:

2 Mos 3:14 - Gud uppenbarar sig för Mose som: "Jag är den jag är."

3 Mos 26:12 - "Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk."

2 Mos 20:1-17 - De tio budorden

Matt 5:1-16 - Bergspredikan

Mark 8:29 - Petrus erkänner att Jesus är Messias

Luk 1 - Jungfrufödseln

Joh 20:28 - Kroppens uppståndelse


Om författaren

Författare:
Johannes Forsblom

Om artikeln

Publicerad: 01 maj 2011 09:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: