sourze.se

Tysk kärnkraftspanik förödande för Europas elförsörjning

Effekten av den tyska regeringens beslut om att börja avvecklingen av kärnkraft och kol i paniken efter Fukushimahaveriet har ännu inte förståtts i grannländer som Sverige.

Redan i början på sommaren kan elbristen leda till frekvenssänkor och rullande elavstängningar i den tyska elproduktionen. Tysklands elbrist kommer omedelbart att lastas över på grannländerna och skicka upp elpriserna i hela det europeiska nätet i skyn. Om besluten genomdrivs den 17 juni som planerat är hela det tyska industrisamhället i fara och därmed Europas maskinförsörjning.

Den 14 april beslutade tyska förbundsrådet, med alla delstaternas representanter, att kräva ett stopp för all forskning på nya reaktortyper inklusive stopp för fusionsforskningen för att styra över maximalt med resurser till utbyggnad av "förnybar" energi. Dagen efter beslutade den tyska regeringen och de sexton delstatsregeringarna i ett speciellt möte att genomdriva sin snabbavveckling av kärnkraften. Tidtabellen för detta ser ut så att den 3 juni skall ett tillväxtfientligt "etikråd" lägga fram sitt förslag för "Det nya samhällskontraktet för den stora omställningen: Slutsatser för beslutsfattare" till regeringen. Regeringen skall besluta om detta den 6 juni och Förbundsdagen, den tyska riksdagen, dunka igenom beslutet den 17 juni.

Brådskan beror på att beslutet för den tillfälliga stängningen av de sju äldsta tyska kärnkraftsverken löper ut den 17 juni. Med det nya beslutet väntas de inte öppnas igen någonsin och de andra kärnkraftverken avvecklas före år 2021, som är slutdatum enligt den avvecklingslag som skapades av den rödgröna regeringen år 2001.

Etikrådet väntas gå längre och i enlighet med klimatpolitiken också snabbavveckla av kolkraften, Med denna så kallade avkarboniseringen avser de att låta Tyskland gå före för att förmå tredje världen att gå med på nedstängningen av kolkraft, trots att misslyckandet vid Klimatkonferensen i Köpenhamn visar att tredje världen vägrar att gå med på ett sådant självmord. Etikrådet leds av Tysklands ledande klimatideolog Hans Joachim Schnellnhuber, som redan är ökänd för att manipulera sanningen i samband med Climategateskandalen och den läckta eposttrafiken från East Anglia-universitetet i Storbritannien.

Kol och kärnkraft står för nästan hälften av Tysklands elproduktion. En avveckling av så mycket elkraft skulle slå sönder Tyskland som industrination, vilket också är syftet med den gröna politiken och omställningen. Tyskland tillverkar hälften av Europas maskiner och om denna maskinförsörjning störs, hotas hela Europas industri och moderna samhälle.

Redan i maj i år kommer svårigheterna märkas för elförsörjningen. Då väntas kolkraftverk som producerar 8 000 MW tas ur drift för sin normala kontroll och underhåll under sommaren. Eftersom de sju äldsta kärnkraftverken samtidigt är avstängda blir det då omöjligt att upprätthålla tillräcklig elförsörjning, speciellt för södra Tyskland där mycket av bil-, flyg- och maskinindustrin finns. När kolkraftverken på 8 000 MW tas ur drift, kan man vänta sig att elbristen kommer att ge sig till känna genom spänningssvackor, rullande elavbrott och industristängningar, samt naturligtvis maximal elimport och en ny elprischock hela Europa.

Det är en angelägenhet för hela Europa att få tyskarna på bättre tankar innan den gröna kuppartade omställningen är beslutad den 17 juni och den europeiska elbristen och industrisamhällesavvecklingen görs permanent.

Den svenska regeringen står inför valet att fortsätta använda Vattenfall som en vinstmaskin och dra in storkovan på att redan i sommar tömma de svenska vattenkraftverkens magasin genom maximal elexport till Tyskland. Dessutom skulle skyhöga elpriser kunna importeras från Tyskland, så att övervinster också skulle säkras för all försäljning av el i hela Norden.

Alternativet är att återgå till att se el som en del av infrastrukturen som är till för att höja den svenska välfärden och industrins produktionsförmåga. Förutom en direkt kostnadssänkning för medborgarna skulle det leda till ökad produktion och fler i arbete, så att staten skulle öka skatteinkomsterna mer än vinsten från Vattenfall. Det kan åstadkommas genom att elpriset återregleras till ett fast lågt pris, som ändå räcker till underhållet för kraftverken och elledningarna.

För att garantera den svenska elförsörjningen måste elexporten till Tyskland stoppas. Det är den starkaste signal Sverige kan ge till tyskarna om att de måste hålla igång sin elförsörjning själva och inte lasta över konstgjorda problem på grannländerna. Endast så kan vi förmå tyskarna att fortsätta producera alla de maskiner Sverige, Europa och världen är beroende av för att människor skall kunna leva i eller uppnå moderna välfärdssamhällen.


Om författaren

Författare:
Ulf Sandmark

Om artikeln

Publicerad: 27 apr 2011 09:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: