sourze.se

Kommer islamismen ta över Egypten?

"De flesta egyptierna är inte medlemmar av brödraskapet, men brödraskapet är välorganiserat och utgör en gatans makt, vilket gör att det kan hota den svaga potentiella demokratin i ett framtida val."

Kommer islamismen ta över Egypten?

Revolutionen i Egypten väcker viktiga frågor om det muslimska brödraskapet som under konflikten har hållit en låg profil. De har rört sig i gränslandet mellan demokrati och radikal islamism. Men vad är brödraskapets verkliga syften och hur starkt är brödraskapet i Egypten?

Nu när Mubarak har avgått, kommer brödraskapet då att ta över, eller är Egypten alltför modernt, alltför sekulärt och alltför tolererat för en islamistisk regering? Om det muslimska brödraskapet får makten genom ett demokratiskt val, vilken typ av regering kommer de att tillämpa?

För att besvara dessa frågor gör vi några nedslag i historien:

Det muslimska brödraskapet grundades 1928 av Hassan al-Banna som från början proklamerade att "Koranen är vår konstitution", vilket innebär att brödraskapets mål är att återupprätta islam till den renhet som fanns i islams ursprung. Det är detta som har skapat den ultra-ortodoxa synen på islam som i dag existerar bland fundamentalister i arabvärlden. Brödraskapet har länge haft en stor makt bakom kulisserna i Egypten och de har länge spelat på den högsta politiska nivån.

Det som har undgått västerländsk media är att det muslimska brödraskapet länge har finansierats av Saudiarabien, som alltid har uppskattat den ultra-konservativa politiken hos brödraskapet och deras hat mot arabiska liberaler. Men förhållandet mellan brödraskapet och Saudiarabien har varit spänt. Den kungliga familjen har aldrig tillåtit brödraskapet att etablera sig i Saudiarabien, förmodligen av rädsla för att brödraskapet skulle störta den saudiska kungafamiljen.

Mubarak har alltid sagt att hotet från brödraskapet har rättfärdigat Egyptens trettioåriga undantagstillstånd. För Mubarak har det alltid varit "antigen jag eller brödraskapet". Men under tiden har brödraskapet blivit Egyptens största opposition och de har gjort gemensam sak med andra demokratiska grupper. Men vad än västerländska idealister tror innebär brödraskapets agenda att de vill utnyttja demokratin för sina egna syften.

Agendan är att förvandla Egypten till en islamistisk stat och uppfattningen om vad som är rätt och fel ska ha en religiös grund, vilket betyder ökande religiösa ritualer för alla. Brödraskapet vill inte att Egypten plötsligt ska anta en traditionell islamisk rättsordning. Men det långsiktiga målet är att Egypten ska anta lagar som är förenliga med islamisk lag sharia. Målet för brödraskapet är att Egypten ska övervakas av ett icke valbart råd av islamiska lärda som ska undersöka om landets lagar stämmer överrens med koranen och sharia.

Men det är också viktigt att komma ihåg att det muslimska brödraskapet inte fanns bland de ledande i upproret mot Mubarak. I spetsen för demokratirörelsen fanns unga egyptier som fick sällskap av andra sekulära och demokratiska grupper.

De flesta egyptierna är inte medlemmar av brödraskapet, men brödraskapet är välorganiserat och utgör en gatans makt, vilket gör att det kan hota den svaga potentiella demokratin i ett framtida val. I delar av Mellanöstern där relativt fria val har hållits, exempelvis Irak, Libanon och Gazaremsan, har blandningen av populism och en överlägsen organisation fungerat mycket väl för islamistiska partier.

Men det muslimska brödraskapet är inte al-Qaida eller talibanerna. De är en konservativ och en ultraortodox islamistisk grupp. Det är inte rättvist att jämföra den med terroristgrupper. Inte heller är brödraskapet en egyptisk motsvarighet till den islamiska kraft som tog makten i Iran 1979.

I den mån det muslimska brödraskapet får makt i Egypten kommer det att kännetecknas av en anti-amerikansk och anti-israelisk politik. Officiellt har brödraskapet proklamerat att de kommer att riva upp det egyptisk-israeliska fredsfördraget som undertecknades 1978. Det är också troligt att Egypten kommer att söka närmare samarbete med andra islamistiska grupper i arabvärlden, särskilt med Hamas som började som en gren av det muslimska brödraskapet.

Men en sak är säker, efter att ha varit en viktig aktör i det politiska landskapet under nästan två sekel, så är det muslimska brödraskapet en kraft att räkna med i det framtida Egypten.

Men innan "Det Stora Mediebolaget" SVT avfärdar all kritik mot islam, vill jag erbjuda läsarna en viktig dokumentärfilm som heter "Muslimska brödraskapet". Norska TV2 sände filmen så sent som i november 2010. Filmen kan ses via denna länk.

Varför rekommenderar jag denna film? Därför att majoriteten av muslimer inte vill att religiös extremism ska ockupera revolutionen.


Om författaren

Författare:
Johannes Forsblom

Om artikeln

Publicerad: 13 feb 2011 14:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: