sourze.se

Just do it!

I ett brev till Malmö stad har 48 ungdomar från den ideella föreningen "Ungdoms- och vänskapsföreningen i Rosengård" erbjudit sig att kostnadsfritt hjälpa till med snöröjning och halkbekämpning.

Med tanke på den kaotiska situationen på Malmös snö- och isfyllda gator känns det konstigt att Malmö stad avböjde detta generösa erbjudande.

Ännu konstigare blir det när man läser i tidningen att en av anledningarna till att inte ta emot ungdomarnas utsträckta händer varit att kommunen enligt lagen om offentlig upphandling inte får ta emot gratis arbete. Förutom denna egenhändiga tolkning av lagen kan man fråga sig varför Malmö stad inte själva följer vad man lär andra? Vad är inte Malmös årligen återkommande allmänna städdagar, där staden ber alla som vill att utan ersättning plocka skräp? Gäller inte förbudet mot gratisarbete när Malmö själv tigger av sina invånare om att rensa gator och torg från skit?

Ungdomarna skulle inte ha besvärat Malmö stad med sin begäran. Staden ser oftast sådana erbjudanden som problem, oberoende om de är både bra och välgenomtänkta. Saknas kontakter i stadshuset är det oftast kalla handen som gäller. Med Malmö stad gäller oftast devisen att "inte väcka den björn som sover."

Eftersom ungdomarna som velat göra Malmös gator framkomliga uppgett sig redan lagt många timmar på snöskottning skulle de bara ha fortsatt med detta. Det finns inga lagar som förbjuder enskilda medborgare från att skotta fram trottoarer från snömassor lika lite som det finns lagar som förbjuder folk att plocka upp skräp andra kastat ifrån sig på samma trottoarer.

När ungdomar i äkta Obama-anda framför "yes we can" till att ta tag i snöhelvetet på Malmös gator bör de få stöd. Inte avspisas med hänvisning till egna lagtolkningar. Det är dock inget som säger att det är för sent för de unga frivilliga snöröjarna, även om snön för tillfället smälter bort av sig själv. Därför är mitt råd till de företagsamma ungdomarna nästa gång snökaoset drabbar vår stad: "just do it!"


Om författaren

Författare:
Tomasz Striner

Om artikeln

Publicerad: 11 jan 2011 08:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: