sourze.se

Rädda Sverige med ny kärnkraft i Karlshamn

"Idag är Karlshamn Nordens största fossileldade kraftverk på 1000 MW, som drivs med olja som bränsle. Detta bör ersättas med ny kärnkraft."

Mitt förslag är att bygga fyra stycken nya kärnkraftverk på en ny kärnkraftsort och att ett av dessa kraftverk kan användas till renodlad vätgasproduktion. Dessa nya verk bör byggas i Karlshamn eftersom södra Sverige har störst behov av el och distributionsförlusterna blir lägre om man bygger där behovet är störst. Förslaget bygger på en installerad effekt på 4500 MW.

Idag är Karlshamn Nordens största fossileldade kraftverk på 1000 MW, som drivs med olja som bränsle. Detta bör ersättas med ny kärnkraft. Fördelen med Karlshamn är att det där existerar befintlig infrastruktur för elproduktion som balanserar nätet på ett bra sätt. Genom att bygga nytt i Blekinge län så ger man även nya jobb i en hårt ansträngd region. Man kan även tillägga att dessa nya kärnkraftverk inte kan "ses" med kikare från Danmark.

Att starta byggandet av nya kärnkraftverk ger många arbetstillfällen i denna djupa lågkonjunktur, ett byggjobb ger ofta flera andra arbetstillfällen och här handlar det om tusentals nya jobb på kort sikt och hundratals jobb på längre sikt, även företagandet och lärosätena påverkas positivt i regionen.

Detta innebär att basindustrin får ett stabilt lägre elpris och där vi även gör oss av med den baskraft som produceras genom fossila bränslen. Ekonomiskt är det så att storskalighet inom kärnkraft alltid ger en lägre prisbild på längre sikt och långsiktighet är viktigt i energibranschen.

Genom att använda ett av de nya kärnkraftverken till ren vätgasproduktion kan vi satsa på en ny infrastruktur för drivmedel till tung yrkestrafik. Konsekvensen av detta är en starkt förbättrad miljö i våra största tätorter som Stockholm, Göteborg och Malmö. Att kombinera detta med metanolproduktion för drivmedel i skogslänen kan vi bli helt oberoende av import av drivmedel i framtiden.

Eftersom kärnkraft även är en kunskapsintensiv verksamhet så garanteras även säkerhetstänkandet genom en garanterad satsning inom detta energiområde. Vi kan se att all diskussion om avskaffande av kärnkraft även leder till att den säkerhetsmässiga "garden" ej kan hållas på en hög nivå, vilket alltid måste garanteras när det gäller denna teknologi.

För att trygga kärnbränsleförsörjningen bör Sverige skynda sig på att köpa in större mängder bränsle och lägga i depå, eftersom många nu bygger ut kärnkraften leder detta till enorma prishöjningar i en nära framtid. Därtill behövs en ny upparbetningsanläggning i Oskarshamn nära CLAB, en viktig strukturinvestering för allas vår framtid.

Det politiska Sverige med Centerpartiet och Miljöpartiet i spetsen avskräcker från ett utvecklande av kärnkraften med förslag om att bygga tusentals vindkraftverk i norra Sverige. Denna inriktning äventyrar hela vår industrination, dessa politiska krafter måste därför betraktas som samhällets allra farligaste inre fiender.

Till sist: Tänk er en kall mörk vinterkväll norröver med en islagd bottenvik, där solpanelerna inte genererar el, vindsnurrorna står stilla och vågkraftverken fryst fast, då är det bra med kärnkraft!


Om författaren

Författare:
C-G Boström

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2010 08:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: