sourze.se

Klimatalarmet lika påhittat som 80-talets skogsdöd

Skogsdöden var i samhällsdebatten på 1980-talet en lika het potatis som klimatfrågan är idag. Skogsdöden finns numera endast i de historiska arkiven.

Att "surt regn" orsakade skogsdöd i en del europeiska länder på 1980-talet var många helt övertygande om. Redan 1972, i samband med Miljökonferensen i Stockholm, klargjorde forskare att det skedde långväga transporter av luftbaserade föroreningar som med all sannolikhet åstadkom skador där de föll ned. Norges miljöminister på den tiden, Gro Harlem Bruntland, föll pladask för argumenten och hon ökade mycket dramatiskt forskningsanslagen för detta miljöhot. Resultat: Forskningsrapporter som bekräftade att det sura regnet var boven!

Visserligen tog sjöar och fiskbestånd skada, men förvisso icke skogen. Detta påvisade Anders Göransson invändningsfritt redan 1988 – samma år ett visst parti kom in i riksdagen på grund av något som kallades "säldöden" och som skylldes på miljöföroreningar men som är en känd och återkommande virussjukdom! "Vi lovar inte guld men gröna skogar" var deras entrédevis. Anders Göranssons forskningsresultat möttes med total tystnad, i stället ägnade sig politiker, miljöjournalister och myndigheter på heltid åt att söka argument för att få stopp på utsläppen från Europas smutsiga industrier.

Om detta och mycket annat kan man läsa i professorn och vetenskapshistorikern Nils Roll-Hansens innehållsrika artikel ">Ideological obstacles to scientific advice in politics? - The case of "forest rain" from "acid rain" från 2002. Det har numera visat sig – och detta invändningsfritt – att det sura regnet tvärtom göder skogen och att det skett en tillväxt på 25 tjugofem procent! tack vare det. Skogsdöd är en återkommande företeelse som beror bland annat på väderväxlingar.

De mest alarmistiska forskarna blir numera de tongivande medan de balanserande gärna blir förlöjligade. Alarm ger forskningspengar i mängd och förstärker larmet. Begreppet "konsensus" ersätter "sanning".

Allmänheten fick aldrig veta att skogsdöden byggde på en falsk teori. Det bara blev tyst runt frågan. Är kanhända klimathysterin på väg åt samma håll?


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 13 jul 2010 10:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: