sourze.se

Babyklappe – en lucka i väggen för oönskade barn

Babyklappe. En lucka i väggen och ditt barn är ett i gruppen anonyma varelser utan historia eller bakgrund. Detta sker i Tyskland, ett av Europas rikaste länder. Rätten till liv är större än identitet.

Av en händelse lyssnade jag på Sveriges Radios Studio 1 idag och fastnade på ordet "Babyklappe". Det är precis som det låter en lucka i en vägg på ett sjukhus dit oönskade barn lämnas in anonymt. Orsaken till systemet med babyklappe är att många spädbarn hittas döda i parker och på soptippar eller att de helt enkel överges någonstans i det fria. Om någon inte hört av sig till sjukhuset eller klostret där barnet lämnats in anonymt efter ett år, adopteras det bort.

Babyklappe har vållat diskussion i Tyskland. Systemet har funnits i tio år och kritiken handlar dels om barnkonventionen och barns rätt till sitt ursprung, medan försvararna hävdar liv före död. En undersökning visar att andelen barn som dödas inte minskat, men det säger försvararna av babyklappe är fel. Sociala problem har ökat och kanske skulle fler ha dött om inte babyklappe fanns. Det finns 80 stycken babyklappe i landet, men vissa kliniker får in bara ett barn per år medan andra inte får några stycken.

Att bo mitt i ett välfärdsland och höra detta är som att flytta sig bakåt i det gamla svenska samhället där barn lämnades för att föräldrarna inte kunde ta hand om dem. En satsning på social välfärd, trygghetssystem i kombination med generösa abortregler och preventivmedelsinformation har gjort att andelen så kallade "oönskade barn" i Sverige minskat. Det innebär inte att barn föds och lämnas bort, men svenska barn har i lag rätt att alltid få veta sitt ursprung. Så har det dock inte alltid varit. Många har i vuxen ålder fått veta att de är adopterade och har haft ytterst få möjligheter till att få reda på mer om sitt biologiska ursprung. Att inte veta sitt ursprung kan innebära problem, inte minst när man får egna barn.

Mary Gauthier, amerikansk sångerska och själv hittebarn, säger att i USA kallas adoptivbarn lite elakt för "bastards". Bastard blir man den dagen man frågar om sitt ursprung och inte visar tillräckligt med tacksamhet mot sin nya familj. Hur mår de barn som via babyklappe adopteras bort? Vilka svar får de? "Din mamma ville inte ha dig..." eller "du lämnades i en lucka"? För barn innebär det att vara oönskad, om inte av sin adoptivfamilj så av livet.

Tyskland styrs av katolska kyrkans reaktionära familjemoral, där såväl preventivmedel som abort är ett brott mot Gud än stöd för utsatta kvinnor. I försvarsdebatten i Tyskland handlar det om att liv går före ursprung. Inte att skapa ett samhälle där det är möjligt att öppet kunna lämna bort sitt barn eller skapa sådana sociala möjligheter att mamman eventuellt kan ta hand om barnet. Jag vet inte i vilken mån preventivmedelsupplysning existerar i Tyskland, men i Studio 1 intervjuades unga kvinnor på gatan som såg babyklappe som en lösning. Barnet får i alla fall chans att överleva.

I det gamla bondesamhället dödades också oönskade barn i Sverige. Eller barn lämnades till änglamakerskor. En änglamakerska var en kvinna som mot ersättning tog hand om fosterbarn och genom vanvård gjorde dem till "änglar", vilket innebar att hon skötte om dem så illa att de dog. Det kunde exempelvis göras genom misshandel eller svält Wikipedia. Det var ingen lösning att vara stolt över, men frågan är vilken stolthet man kan känna som land att en lucka i väggen är öppningen för oönskade barns väg till livet. Borde inte Tyskland som skrivit under FN:s Barnkonvention hitta bättre möjligheter? Jag vet inte vilka kvinnor som lämnar sina barn i luckorna i Tyskland, eller dödar dem eller lämnar dem i parkerna. Men jag tror inte det är medelklassen och däröver utan snarare invandrade kvinnor, unga tjejer med icke europeisk kulturbakgrund. Kvinnor som inte vågar komma hem med ett så kallat "oäkta barn".

Jag kan bara som ett barn av det svenska vanvårdssamhället känna att världens utveckling stått stilla betydligt längre än vad jag från början trott. Inte bara Sverige skapar vanvårdsbarn 2010, det görs överallt. Till och med till i det rika Tyskland.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 09 jun 2010 01:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: