sourze.se

Hot stoppar radioprogrammet "Frihetspartiet"

Radio Gagnef mottog under tisdagsmorgonen ett hot, skriftligt eller muntligt, varefter styrelseordföranden Rune Björk utan styrelsebeslut beslöt att stoppa Frihetspartiets radioprogram.

Trots påstötningar från såväl Frihetspartiet som partiets juridiska ombud har Radio Gangnef vägrat att redovisa meddelandets art och natur för oss. Programledaren har vidare belagts med munkavel.

Programmet "Frihetspartiet" skulle enligt överenskommelse ha sänts två gånger i veckan under två timmar varje gång. Nu har Frihetspartiet stoppats i sin politiska verksamhet fram till dess att ett styrelsemöte hållits torsdagen den 10 juni. Då Radio Gagnef vägrat såväl partiet som vårt juridiska ombud att få del av det bakomliggande hotet kan det sägas vara ytterst osannolikt att Frihetspartiet kommer att beredas fortsatt medieplats i Radio Gangnef.

Frihetspartiet har idag den 2 juni gjort en anmälan till såväl Polismyndigheten Dalarna och Säkerhetspolisen rörande systemhotande brottslighet riktad mot ett politiskt parti och dess verksamhet. En eventuell ytterligare anmälan avseende brottsrubriceringen avtalsbrott, då gentemot Radio Gagnef, kommer att företas i ett senare skede då ett formellt avtalsbrott inte ägde rum förrän klockan 18.00 under gårdagen – tidpunkten för det andra programmet i serien om Frihetspartiet.

Ett uttalat hot i avsikt att störa eller förstöra ett politiskt partis verksamhet är utomordentligt allvarligt i en demokrati. Det spelar ingen roll mot vilken enskild politiker eller vilket parti ett sådant hot riktas. Det är utomordentligt viktigt, oavsett vilket politiskt parti som drabbas och vilka åsikter detta parti hyser, att alla står upp och gemensamt tar ställning mot att låta onda krafter inverka på och obstruera en politisk kamp. Det är utomordentligt viktigt att vi inte ger efter för de onda krafter som försöker skrämma politiska meningsmotståndare till tystnad och att varje enskild person står upp för åsikts- och yttrandefriheten i landet och inte låter de mörka krafterna vinna. Ty för varje gång mörkret vinner blir demokratin svagare, rättsäkerheten mindre och varje persons och eller grupps, politisk eller inte, möjlighet till en fri åsikts- och yttrandefrihet alltmer inskränkt. Vill vi ha ett sådant Sverige? Vill vi stå upp och försvara demokratin, den fria politiska processen eller vill vi föras allt längre bort från de värderingar och grunder som en gång formade Sverige och gjorde oss till ett internationellt respekterat föregångsland? Det är frågan!

Hela Sverige har stått upp för Lars Vilks okränkbara rätt att visuellt "kränka" muslimer. Min förhoppning är att hela Sverige på samma vis nu står upp för Frihetspartiets okränkbara rätt att fritt utöva politisk verksamhet. Att vare sig uttalade hot eller en enskild närradioförening skall vara ett hinder för Frihetspartiets rätt att framföra sitt politiska program och budskap. För det föreligger ingen skillnad i åsikts- och yttrandefriheten. Den enda skillnaden är att det är betydligt viktigare för ett demokratiskt samhälle att ett politiskt parti äger en sådan obehindrad rätt till oinskränkt yttrandefrihet! Därför ber vi dig att stå upp för den grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefriheten i Sverige och stå upp för Frihetspartiets rättighet att fritt få framföra sitt politiska budskap. För nu handlar det inte om att dela Frihetspartiets värderingar. Det handlar om något så mycket större, där fiender och vänner måste mötas över gränserna: Det handlar om vår demokrati. Det handlar om huruvida grundlagen, åsikts- och yttrandefriheten skall få sättas ur spel eller ej i Sverige.


Om författaren

Författare:
Peter Schjerva

Om artikeln

Publicerad: 03 jun 2010 09:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: