sourze.se
Artikelbild

Unga arbetslösa får hjälp vid vårt första regeringssammanträde

"De 450 000, många av dem unga, som är arbetslösa kan inte vänta. De ska inte tvingas gå sysslolösa eller kartläggas månad efter månad, vilket idag är en realitet därför att regeringen har monterat ned de aktiva insatser som leder till jobb."

Unga människor står för en positiv kraft. De är kreativa och ser ofta nya lösningar på gamla problem. De borde vara efterfrågade på arbetsmarknaden, men idag är det tvärtom. Många unga hamnar i återvändsgränder och får inte tillträde till arbetslivet.

De 450 000, många av dem unga, som är arbetslösa kan inte vänta. De ska inte tvingas gå sysslolösa eller kartläggas månad efter månad, vilket idag är en realitet därför att regeringen har monterat ned de aktiva insatser som leder till jobb. Sveriges unga behöver en rivstart.

En socialdemokratiskt ledd rödgrön regering kommer vid det första regeringssammanträdet att avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som regeringen ålagt Arbetsförmedlingen. De får nämligen inte ge en aktiv insats – utbildning eller praktik – till unga arbetslösa förrän efter tre, ibland sex, månader. Samtidigt beslutar vi att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé och som behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Ska Sverige kunna hävda sig i den stenhårda konkurrensen behövs fler företag, som kan växa och anställa. I vår rödgröna vårbudgetmotion lägger vi ett brett program av investeringar som syftar till att skapa fler jobb genom att stärka Sveriges konkurrenskraft. Investeringar i infrastruktur och bostäder gör att människor kan flytta dit jobb och utbildning finns – och pendla till fler jobb och utbildningsmöjligheter. Dessutom innebär investeringar i infrastruktur och bostäder fler jobb här och nu. Det är klok ekonomisk politik.

Under det senaste året har 25 000 anställda sagts upp i kommuner och landsting. I vårpropositionen slår regeringen fast att ytterligare 20 000 ska sägas upp i år. Så skapar man inte jobb. Välfärden är central för att människor i Sverige – inte minst kvinnor – ska kunna gå till jobbet. I vårbudgeten tar vi rödgröna ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi tillför kommunsektorn över tolv miljarder kronor under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.

Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Samtidigt är det, enligt en ny småföretagarenkät från Svenskt näringsliv, många företag som inte finner rätt utbildad arbetskraft – och misslyckas med sina rekryteringsförsök. Det är till och med något fler i år 2010 än på toppen av förra högkonjunkturen 2007.

Att svenska företag inte hittar rätt kompetens får reella och högst påtagliga effekter. Planerad expansion kan inte genomföras. Företag tvingas tacka nej till nya uppdrag eller dra ned på produktion och service. Trots denna verklighet så investerar inte regeringen i yrkesinriktade jobbutbildningar. Nedskärningarna i utbildning har varit så stora att arbetsförmedlingen inte lyckas leverera aktiva åtgärder utan får till och med skicka tillbaka pengar – detta i ett läge när arbetslösheten är över nio procent och företagen inte kan rekrytera utbildad personal.

Vårt alternativ innebär 100 000 fler jobb, praktiker och utbildningar. 50 000 av dessa är utbildningsplatser, till exempel 12 500 fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Hade de satsningarna gjorts tidigare skulle många fler arbetslösa haft jobb och företagen hade inte behövt avstå från nyanställningar till följd av brist på personer med rätt kompetens. Fler jobb är nyckeln till människors frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och starka offentliga finanser. Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige. En rödgrön jobbpolitik ger Sverige en ny färdriktning.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 17 maj 2010 11:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: