sourze.se

Arbetslösas arbetskraft gratis

Företagen behöver knappt betala lön längre om de anställer någon som varit arbetslös kortare eller längre tid. För ungdomar räcker det med att de är under 25. De är gratis. Själva får de nöja sig med ett par hundralappar per dag i "aktivitetsstöd".

Arbetsförmedlingens hemsida ger besked. En kolumn för arbetsgivare och en för arbetssökande.

Det stora antalet arbetslösa har gjort det nödvändigt med särskilda insatser för långtidsarbetslösa, för invandrare och för funktionshindrade. Forna tiders beredskapsarbeten och AMS-utbildningar ledde inte till fortsatta fasta jobb på arbetsmarknaden. Nu är politikernas projekt att betala arbetsgivarna för att de anställer eller provar att anställa. De erbjuder dessutom arbetskraften gratis för längre eller kortare tid. Betydelsen av att få ett arbete och undvika att sluta i "utanförskap" väger tungt, speciellt när valet närmar sig.

Men det gäller att minska ned eller slopa sådana åtgärder när högkonjunkturen närmar sig. Risken är annars uppenbar att företagen och medborgarna vänjer sig vid att en större och större andel av arbetskraften ersätts för av skattebetalarna.

En ny modell är satsningen "Unga jobb" och "Jobbgaranti för ungdomar". Här behövs ingen längre arbetslöshet.

Arbetsförmedlingens uppdrag är bland annat att leverera så många praktikplatser som möjligt. Målet är att ungdomarna ska få sina första jobberfarenheter så de lättare kommer in på arbetsmarknaden. Praktikanten ska få handledning och utbildning samt ett arbetsgivarintyg efter avslutad praktik. Samt, förmodar jag, möjligheter att ge referenser över gjorda prestationer.

Arbetsförmedlingen prisar på sin hemsida Swedbank som beslutat satsa på Unga jobb. "Det går ut på att mobilisera det lokala näringslivet att erbjuda ungdomar mellan 18 och 24 år praktikplatser".

Swedbank poängterar på sin hemsida att ungdomsarbetslösheten angår oss alla och att de själva vill bidra till att allt fler ungdomar får den erfarenhet som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. "Målet är 150 interna praktikplatser i Sverige under 2010 men självklart hoppas vi på att kunna bidra till att fler praktikplatser erbjuds även på andra arbetsplatser".

Bankernas främsta rekryteringskälla är nyexaminerade ekonomer som anställs till löner mellan 22 000 och 26 000 i månaden, en del med provanställning. Man får hoppas att Swedbank och andra banker inte frestas att ersätta dessa anställningar med "pröva på-praktikant" efter gratismodellen.

Det kan i så fall bli riskfyllt att uppsöka arbetsförmedlingen.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 12 maj 2010 09:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: