sourze.se

Förbud mot mc-väst men inte mot burka?

Jag vill här kommentera två olika händelser som ägt rum de senaste månaderna och sätta in dessa i ett större sammanhang.

Det första exemplet vi plockar ut för granskning är statsminister Fredrik Reinfeldts yttrande om att en lagstiftning som förbjuder användandet av burka i Sverige kan bli kontraproduktiv då en sådan lagstiftning skulle kunna leda till att vissa kvinnor isoleras än mer i det svenska samhället. "Reinfeldt nej till lag om burka", Nyhetskanalen

Reinfeldts yttrande kan vid första anblicken synas vara ett uttryck för mångfaldstänkande och tolerans men vid närmare betraktelse framstår det istället som grovt hyckleri.

I flera kommuner har vi i Sverige sett exempel på förbud mot olika klädesplagg. De mest aktuella exemplen är Eskilstuna där kommunens riktlinjer påbjuder att "På restauranger i Eskilstuna kommun ska gästerna inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda". Vidare har arbetsutskottet i Luleå under veckan beslutat om ett förbud mot gäster som är klädda i något som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet inom kommunala lokaler. Förbudet omfattar även den som hyr lokal av kommunen för permanent verksamhet eller för enstaka arrangemang.

Vad är dessa riktlinjer och förbud annat än exempel på åtgärder med avsikt att isolera en hel subkultur från landets övriga medborgare? All forskning säger entydigt att mc-klubbar inte är kriminella; utan att enskilda individer begår brottsliga handlingar utanför klubbarnas regi.

Lena Melin, analytiker på Kriminalunderrättelsetjänsten uttalade så sent som 15 december ifjol:

"Men det finns inte några kriminella mc-klubbar, det finns möjligtvis kriminella medlemmar i mc-klubbarna. Kriminella individer förekommer i de flesta föreningar. Men mc-klubbmedlemmar märks ju, de är inte som en frimärksklubb eller en bridgeklubb. De är synliga på ett annat sätt."
"Mc-klubbs intresse skapar stor förvåning hos polisen"


Således gör sig Reinfeldt här sig skyldig till grovt hyckleri i det att han använder isoleringsfaktorn som ett motiv för att låta bli att införa ett förbud mot burka medan han som statsminister i Sverige kan ses som högst ansvarig för en isolationspolitik mot landets mc-klubbar! Svagt och ytterligt patetiskt!

Regeringsformen 1:2:
"Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. … Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället."


Jag citerar ovanstående paragraf i grundlagen för att påvisa att både ett burkaförbud och ett västförbud bryter mot grundlagens inbyggda tanke om att alla människor är lika och skall så behandlas. Alla människor har sin fulla frihet att klä sig som de vill och det allmännas uppgift är att verka för att människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Detta innebär att vare sig staten eller enskilda kommuner äger rätt att förbjuda människor tillträde till offentliga lokaler eller andra lokaliteter belägna inom kommuners eller landets gränser med undantag för om enskilda personer uppträder störande, eller rekommendera sådana regler. Och härunder faller självklart restauranger, krogar samt alla kommunala lokaler!

Nästa fall vi skall ta upp till granskning är den före detta polischefen som på starka grunder är misstänkt för såväl våldtäkt som ett flertal fall av förberedelse till barnpornografibrott. Rikspolischefen, Bengt Svensson, uttalar i en artikel i Aftonbladet apropå anklagelserna att "det är besvärande för offren". Vidare säger han att han inte tror att misstankarna skadar polisens anseende. "Jag tror att allmänheten kan skilja på individen och poliskåren".

Rikspolischefen påpekar, i sig nog så riktigt, att han tror att allmänheten kan skilja på individ och poliskår. Men varför skall vi visa poliskåren den hänsyn de aldrig visat andra? Handla mot andra såsom du vill att de skall behandla dig. Tänk efter hur många gånger ni har hört orden "kriminella mc-gäng" komma ur en polismans mun. Genom åren är det nog tusentals. Likväl, så vet även polisens egna analytiker, som refererades till ovan, att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer utan att enskilda individer inom klubbarna ibland gör sig skyldiga till kriminella handlingar. Varför skall vi då visa polismakten just den hänsyn de aldrig givit någon annan? När de själva aldrig missat ett enda tillfälle att göra en enskild mc-medlems brottslighet till ett bevis för en hel klubbs kriminalitet?

Nej, poliskåren är antingen en kriminell organisation under samma premisser som mc-klubbarna, eller så är de lika lite en kriminell organisation som mc-klubbarna, men härbärgar, liksom mc-klubbarna, enskilda individer som gör sig skyldiga till brottsliga handlingar. Vilket skall det i fortsättningen vara? Det bestämmer media, politiker, polismyndigheterna och allmänheten. Men, då det är frågan om exakt samma fenomen måste fortsättningsvis såväl polis som mc-klubbar bedömas utefter samma mall – vilken skall det vara?


Om författaren

Författare:
Peter Schjerva

Om artikeln

Publicerad: 15 apr 2010 10:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: