sourze.se

Moderaterna har ingen trovärdighet i nätfrågor

"Henrik von Sydows M artikel på Sourze 7 apr känns mest som en läpparnas bekännelse och som ett försök att förbättra partiets mycket dåliga siffror bland ungdomsväljarna. Trovärdigheten för moderater i detta ämne är mycket låg."

Det ser ut som att den Moderata partiledningen mobiliserat och beordrat ett antal riksdagsledamöter att skriva artiklar om hur viktigt det är med ett fritt internet och artikelförfattarna förfasas över de censuråtgärder som vissa regimer tillgriper.

Moderaterna byggde sina tidiga framgångar under Gösta Bohman och Ulf Adehlson på att konsekvent driva frågan om friheten för den enskilde kontra en allt mer kontrollerande stat på ett för den enskilde positivt sätt. På den tiden stod partiet upp för grundläggande fri- och rättigheter.

Idag ser det helt annorlunda ut och von Sydows artikel på Sourze 7 apr, "Sverige måste värna friheten på Internet", känns mest som en läpparnas bekännelse och som ett försök att förbättra partiets mycket dåliga siffror bland ungdomsväljarna. Trovärdigheten för moderater i detta ämne är, efter turbulensen och det sätt som FRA-lagen infördes på, mycket låg.

Därefter införde man IPRED-lagen som ger privata aktörer polismässiga befogenheter och som i allt väsentligt är en lag som måste betraktas som rättsosäker. Här återfinner vi även ett konkret exempel på det av Beatrice Ask förordade skamstraffet!

På gång är även datalagringsdirektivet som på ett utmärkt sätt kan komplettera FRA:s informationsinhämtande och därigenom förfina ytterligare de sociogram över olika människor som uppgifterna används till att skapa.

Moderaterna har heller inte uttryckt någon kritik mot de pågående och hemliga ACTA-förhandlingarna som bland annat, enligt läckta dokument, kan komma att leda till sådana krav på operatörsansvar att detta i sin tur leder till nedstängning och censur av olika nätsidor.

Utöver det låga förtroendet för M vad gäller nätfrågor så har de fyra år man suttit vid makten även inneburit ett antal andra nya lagar som på olika sätt utgör övergrepp på och hot mot såväl integritet som frihet. De senaste exemplen är förslaget om att drogtesta barn utan att föräldrarna informeras, samt de famösa gredelina kuverten som faktiskt speglar en ledande moderats bristande förståelse för och engagemang i grundläggande frågor om rättssäkerhet.

De nya Moderaterna har under den mandatperiod som gått, bland annat genom genomförandet av ovan nämnda exempel, gång på gång manifesterat sig själva som ett repressivt, dömande och straffande parti som saknar grundläggande förståelse för frågor som rör integritet och frihet på nätet.

I sak delar jag många av de åsikter och synpunkter som von Sydow framför. Problemet är att det finns absolut inget i den av Moderaterna förda politiken som speglar vad von Sydow nu skriver och det är trots allt den praktiska politiken i handling som räknas.

Storbritannien genomförde för några dagar sedan en lag som ger en möjlighet för den brittiska staten att ge domstolar rätt att blockera sajter på nätet som används – eller som "troligtvis kommer att användas" – i samband med aktiviteter som bryter mot upphovsrätten.

Dels censur alltså och dels en censur som bygger enbart på obekräftade indicier. "Troligtvis kommer att användas" är ett rättsvidrigt begrepp som inte hör hemma i någon lagstiftning någonstans ty det är i sanning godtycke upphöjt till lag!

För sin trovärdighets skull så antar jag att von Sydow skrivit indignerade brev, artiklar etcetera för att protestera mot Storbritanniens införande av denna lag...?

Från moderater i övrigt har jag inte hört ett negativt pip med undantag för Karl Sigfrid. Det är alltså något som inte stämmer i det moderata budskap som framförs i artikeln och därför kan och ska den läsas med stor skepsis.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 14 apr 2010 11:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: