sourze.se

Mordet i Landskrona ett tillfälle att enas mot våld

"Mörka krafter har försökt utnyttja våldsdådet i Landskrona för att skapa ökat stöd för främlingsfientlighet och minskad invandring. En alltför enkel lösning som serveras från en part som försöker exploatera även mord för sina egna syften."

Sverige har det senaste året skakats av en serie meningslösa och obegripliga våldsmord. Fallet med den 78-åriga kvinnan som misshandlades till döds på en parkeringsplats i Landskrona är det senaste, men säkert inte det sista exemplet.

Denna typ av meningslöst och besinningslöst våld kan och får aldrig accepteras i ett modernt samhälle. Frihetspartiet fördömer därför djupt det inträffade och beklagar självklart alla de drabbade.

Mörka krafter har försökt utnyttja våldsdådet i Landskrona för att skapa ökat stöd för främlingsfientlighet och minskad invandring. En alltför enkel lösning som serveras från en part som försöker exploatera även mord för sina egna syften. Men, komplexa problem låter sig inte lösas med enkla medel.

Utan att ge oss in i detalj på vem den senaste våldsverkaren är och vilken tillhörighet han har kan vi enkelt konstatera att hur än situationen ser ut i just detta konkreta fall så visar ju en serie liknande våldsfall att det inte går att generalisera. Våldsdåden är inte relaterade specifikt till vare sig en specifik ras eller ett specifikt folkslag. Problemet är mycket mer komplext än så. Denna form av våldsdåd begås av barn och ungdomar, kvinnor och män, svenskar och invandrare. Det är således inte någon specifik tillhörighet som är bestämmande eller avgörande för brottstypen. Detta verkar också befolkningen i Landskrona till fullo förstått vilket vi såg i manifestationerna där svenskar, invandrare, olika politiska falanger, mc-klubbar med flera samlades och tillsammans genomförde manifestationer mot våldet. Ett stort beröm till befolkningen i Landskrona för att inte ha låtit sig styras mot konflikt och konfrontation mellan olika etniska grupper i staden.

Det meningslösa våldet är en sak som befolkningen inte får låta sig splittras av, utan som de tvärt om bör ta tillfället i akt och läka ihop över och tillsammans ta strid emot. För det är den moraliska resningen som skiljer oss åt. Inte hudfärg eller ras. Och de personer som gör sig skyldiga till denna form av meningslöst våld har det enda gemensamt; att de är i fullständig avsaknad av förmåga till att kunna skilja på rätt och fel. Därför sker det otänkbara.


Om författaren

Författare:
Peter Schjerva

Om artikeln

Publicerad: 09 apr 2010 13:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: