sourze.se
Artikelbild

Funktionsnedsatta ska ha bättre chans till jobb

"Personer med funktionsnedsättning har rätt att kräva att deras kompetens också tas till vara och att de så långt som möjligt måste få samma möjligheter som alla andra att delta i arbetslivet."

Alliansregeringens högsta prioritet är en jobbskapande politik. Det är bra och gynnar alla på arbetsmarknaden. Regeringen har också en ambition om att bryta utanförskap och ge alla en chans. Alla som kan arbeta, om så bara en timme i veckan, ska få möjlighet till det. En grupp som trots allt kommit i skymundan nu i den ekonomiska krisens spår är personer med funktionsnedsättning. Alliansen har inte tillräckligt kraftfullt lyft frågan om hur fler personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i arbete. Många unga personer med funktionshinder går ut skolan och hamnar i passivitet om de inte får ett arbete. Det är inte bra för vare sig för dom själva eller för samhället. Självklart ska arbetslinjen också gälla dom. Personer med funktionsnedsättning har rätt att kräva att deras kompetens också tas till vara och att de så långt som möjligt måste få samma möjligheter som alla andra att delta i arbetslivet.

Visst har regeringen tagit steg i rätt riktning. En sjättedel av de införda nystartsjobben har exempelvis gått till personer med funktionsnedsättning. 2,4 miljarder kronor har satsats på Samhall och på lönebidrag. Stödet till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen har fördubblats och stödet till arbetsbiträde har höjts. Det sänker trösklarna in till arbetsmarknaden. Men det måste göras mer. För många fler skulle kunna delta i arbetslivet, med rätt stöd.

En viktig aktör som ska ge stöd till arbetslösa att få jobb är Arbetsförmedlingen. Men Arbetsförmedlingen saknar konkurrens. Idag får arbetsförmedlingen upphandla kompletterande aktörer. Det är bra men man kan gå längre. Vi tror helt enkelt att man borde öppna upp för privata och specialiserade arbetsförmedlingar vid sidan av den offentliga Arbetsförmedlingen. Det skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få jobb.

Vi kristdemokrater vill därför införa ett system med en jobbpeng som kan användas så att den enskilde själv kan välja en speciell förmedling, utan att den först måste upphandlas av Arbetsförmedlingen. Jobbpengens storlek ska variera beroende på hur långt från arbetsmarknaden personen befinner sig. Alltså utefter en bedömning av hur mycket stöd personen behöver för att kunna få ett jobb. På så sätt kortas vägen till arbetsmarknaden och flera aktörer kan etableras på mer långsiktiga villkor. Liknande system har med framgång skapats i flera andra länder, exempelvis Australien, Storbritannien och Nederländerna. För att systemet ska fungera bra krävs det att de olika förmedlingarnas resultat redovisas öppet, att deras prestation kan betygsättas objektivt och att aktörerna certifieras. För personer med funktionsnedsättning skulle en sådan ordning innebära att olika arbetsförmedlingar kan specialiserar sig på olika funktionshinder.

För vissa personer med funktionsnedsättning som ska ut i arbetslivet vore det också värdefullt om de kunde få möjlighet till en handledare, som länk till den nya arbetsgivaren. En handledare som är kunnig om personens funktionsnedsättning. Denna handledare ska finnas där för att ge stöd och råd till arbetsgivaren om hur man bäst hjälper en person med exempelvis hörselskada, synnedsättning eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ADHD. Vissa arbetsgivare behöver bara få handledning någon enstaka gång medan andra behöver ett mer kontinuerligt stöd. Beslut om handledning ska vara individuellt och tas av Arbetsförmedlingen.

Kristdemokraterna vill värna svaga grupper på arbetsmarknaden. Det får inte bli så att den ekonomiska krisen slår ut personer med funktionsnedsättning från arbetsmarknaden. Flera stora arbetsgivare som Max Hamburgerkedja och ICA säger att de fått många vinster med att anställa personer med funktionsnedsättning. De vittnar om att hela arbetsgrupper påverkas och att på flera håll har sjukskrivningarna i arbetsgruppen minskat. Om vi ser varandras för- och nackdelar kanske vi får ett mjukare arbetsliv. Men viktigast är ändå att se personer med funktionsnedsättning som en tillgång. Deras kompetens och vilja att delta i arbetslivet får inte gå förlorad.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 30 mar 2010 09:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: