sourze.se

Snälla makthavare – låt barn vara barn!

Barn ska inte tvingas att välja bort sin ena förälder. Barn är barn, till dess de fyller arton år. Allt annat är vansinne.

Det uppstår uppenbarligen problem i föräldraskapet och relationen förälder-barn, när en förälder, av olika för föräldern outgrundliga skäl, inte förmår förmedla sin kärlek till barnet/barnen, eller snarare inte tycks förmå detta. Det handlar om mycket "tyckanden" i dessa sammanhang, snarare än om fakta, vilket vore mer önskvärt. Det uppstår uppenbarligen problem i föräldraskapet, när en förälder kanske tar barnen och sitt föräldrakap för givet. Är man inte förälder, oavsett vad?

Det talas ofta om barnens rättigheter, "barnens bästa" ett så kallat "obestämt rekvisit", det vill säga ingen kan/vill definiera begreppet!, och så vidare men har inte barnen en skyldighet att vara barn? Och har inte samhället en skyldighet att betrakta barn – människor under 18 år – som just barn? Vuxna är vuxna och barn är barn. Är det alltför komplicerat, kontroversiellt och tabubelagt att hävda, anno 2010? Föräldrar är oftast myndiga, vilket barn inte är. Därför borde föräldrar ha mer att säga till om i vårdnadstvister, än barn. Så är inte fallet i dag, där barns "vilja" utifrån mognad, tillmäts enorm vikt. Barnens "mognad" kan sedan enkelt användas som intäkt för att barnen "vägrar" träffa sin pappa, trots att det inte var lagstiftarens intention. Ingen inom det så kallade "rättsväsendet" är intresserad av att utröna huruvida barnets så kallade "vilja" är manipulerad eller inte. Varför? Vilket normalt och opåverkat barn vill avsäga sig sin ena förälder och sitt ursprung? Vilket normalt och opåverkat barn förstår konsekvenserna av detta?

Jag talar här om barn, som officiellt vägrar träffa sin ena förälder oftast pappan och där domstolen hänvisar till barnens "vilja", i strid med vad de flesta barnpsykologer hävdar är barnets bästa. Det sker regelmässigt i Sverige! När ska någon makthavare vakna upp från detta vansinne?!

Snälla makthavare: låt barn få lov att vara BARN! De vill inte välja bort ena föräldern!

Läs också: DN-artikel, 2006-11-16, med Bo Edvardsson, docent i psykologi, "Utredningar baseras på skvaller"


Om författaren

Författare:
Liolin Vernram

Om artikeln

Publicerad: 19 mar 2010 13:16

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: