sourze.se
Artikelbild

Ungas väg till arbetslivet måste bli kortare

"Nio av tio unga långtidsarbetslösa i regeringens så kallade garantier är passiva. De får inget aktivt stöd som leder till jobb. Det är ett gigantiskt slöseri som måste brytas."

Kunskap och utbildning är en väg till personlig frigörelse och utveckling. I en föränderlig värld behöver vi ständigt nya chanser att växa och utvecklas. De som står långt från arbetsmarknaden behöver utbildningsmöjligheter för att komma vidare. Behoven av högutbildad arbetskraft kommer att fortsätta stiga. Trots den höga utbildningsnivån i Sverige finns redan idag brist på kompetens inom många yrken. Mycket tyder på att brist på utbildad arbetskraft kommer vara en utmaning även framöver.

Även på längre sikt står samhället inför stora utmaningar. På några årtionden måste vi ställa om för att klara klimat- och miljöproblem och därmed trygga en fortsatt hållbar ekonomisk utveckling. Satsningar på framförallt spårbunden trafik, renovering och energieffektivisering inom bostadssektorn, utbyggnaden av förnybar energi och utvecklingen av ny miljöteknik är nödvändiga. Sammantaget ställer det stora krav på samhället vad det gäller utbildning och kompetensutveckling. Samtidigt skapar det möjlighet att utveckla Sverige och svenska företag och förutsättningarna för ekonomisk utveckling, konkurrenskraft och nya jobb förbättras.

De långsiktiga problemen på arbetsmarknaden – behovet av utbildad arbetskraft och möjligheterna för människor att ställa om, löses inte i grunden genom stora skattesänkningar på lånade pengar utan genom satsningar på utbildning, forskning, större möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden, trygga försäkringar samt stöd och hjälp till dem som blir arbetslösa.

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan 40-talistgenerationen gymnasiet. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och en stark vilja att förändra. Globaliseringen har format en generation av kunniga och välinformerade unga. Det är en fantastisk möjlighet. Men fler och fler unga möter stängda dörrar, många hamnar i återvändsgränder. Ungdomsarbetslösheten är en av Europas högsta. Nio av tio unga långtidsarbetslösa i regeringens så kallade ”garantier” är passiva. De får inget aktivt stöd som leder till jobb. Det är ett gigantiskt slöseri som måste brytas. Vi vill investera i Sveriges unga talanger och korta steget in i arbetslivet. Ett viktigt led i detta är att skapa fler ingångar för unga på arbetsmarknaden:

Fler utbildningsplatser: En bra utbildning ökar chansen betydligt att få ett jobb, det ger större valfrihet att välja mellan olika jobb. Få kan eller vill jobba med samma sak hela livet. Därför vill vi investera i högskolan, i en modern yrkesutbildning och i komvux.

Bättre vägledning och karriärrådgivning: Vi vill hjälpa ungdomar att hitta de utbildningar som ger störst chans till jobb. Därför kommer vi att rusta upp studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan.

Praktik och trainee: Allt mer handlar om kontakter för att få jobb. Har man inte rätt kontakter ska utbildningen ge det. Vi öronmärker pengar till lärlingsplatser och traineeprogram på arbetsplatser.

Vi Socialdemokrater går till val på en vässad politik för fler jobb och nya möjligheter – mot de växande klyftorna. Fler jobb och bättre utbildningsmöjligheter för unga – inte skattesänkningar på lånade pengar – bygger Sverige starkt.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 04 mar 2010 09:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: