sourze.se

Sol, träd och hushöjder – nycklar till bättre stadsmiljö

I den här artikeln föreslår jag tre sätt att arkitektoniskt förbättra gatumiljön i städer genom mer solljus, mänskligare skala och mer gräsmattor och träd.

Det första förslaget är att kvarterens byggnadshöjder anpassas så att mer solljus når gatan.

Traditionellt så är alla hus i ett kvarter ungefär lika höga. Om stadsbebyggelsen består av sexvåningshus kommer det också att vara höjden på husen i kvarteret. Eftersom ett sexvåningshus kastar ganska mycket skugga så kommer gatan att få mindre solljus än vad ett lägre hus skulle tillåta. Detta gäller särskilt gatan i den norra delen av kvarteret.

Genom att placera lägre huskroppar i den norra delen av kvarteret kommer mer solljus att nå gatan. I en stad med sexvåningshus kan istället tvåvåningshus placeras i den norra delen.

I den södra delen kan däremot högre hus placeras. I vår hypotetiska stad kan dessa till exempel vara tio våningar höga. Dessa högre huskroppar kommer visserligen att skugga kvarterets innegård, när sådan finns, men skuggan kommer inte att nå till gatan som ligger norr om kvarteret.

Från de högsta husen i den södra delen kan hushöjden gradvis minskas till den norra delens låga hus. I exemplet kan vi låta husen mellan de norra och södra vara sex våningar höga. På det här sättet kommer kvarteret fortfarande att inrymma lika mycket yta för bostäder och annat som den traditionella typen av kvarter – det som försvunnit i den norra delen har lagts till i den södra.
Ett kvarter med innergård där högra hörnet tornet vetter mot söder

Detta gör att mer solljus når gatan eftersom kvarteret kommer att vara anpassat efter vinkeln på solstrålarna.


Solens strålar når gatan

Nästa förslag är att placera låg bebyggelse mot gatan. Låg bebyggelse ger en mer mänsklig skala och upplevs ofta mer positivt.


Svartbäcksgatan i Uppsala – ett exempel på mänsklig skala

Detta kan åstadkommas genom att dra in huskropparna ovanför den första eller andra våningen så att terrasser bildas. Sådana terrasser skulle till exempel kunna användas som uteservering där gästerna skulle slippa sitta direkt bredvid trafiken och istället komma upp en, eller två, våningar ovan gatan.

St:Olofsgatan i Uppsala – ett exempel på terrass med större indragen huskropp bakom
<--


Detta skulle ge en gatufasad som var en till två våningar hög vilket ger en upplevelse av en mer mänsklig skala även om en högre huskropp tonar upp sig bakom den indragna terrassen.

Det sista förslaget är att placera gräsmatta, buskar och träd mellan hus och gata. En sådan växtlighet framför huset kommer att göra stadsmiljön trivsammare. Dessutom kommer avståndet mellan husen att behöva vara större för att denna grönyta ska få plats. Detta kommer, i sin tur, att göra gatumiljön ljusare genom att tillåta ännu mer sol.


Atlasområdet i Stockholm – exempel på träd och gräs framför husen


Dessa tre förslag kan givetvis gärna kombineras. Förslagen kommer givetvis bara att kunna genomföras vid nybyggnad, till exempel då ett kvarter rivs för att bygga nytt eller då staden utökas med nya kvarter.

Ett kvarter utan innergård som exemplifierar flera av förslagen
-->Illustrationer: Anders Ekman


Om författaren

Författare:
Erik Ejdeholm

Om artikeln

Publicerad: 02 mar 2010 17:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: