sourze.se

Låg USA bakom jordbävningen i Haiti?

Den frågan verkar Venezuelas ledare Hugo Chavez ha ställt sig och han har dragit slutsatsen att USA använde avancerade vapen för att orsaka jordbävningen.

Något som gör Chavez anklagelse intressant är en artikel i den engelskspråkiga nätutgåvan av Pravda. Artikeln "Haiti: The U.S. Created the Earthquake in Haiti?" berättar att den ryska flottan menar att jordbävningen som ödelada Haiti med säkerhet orsakades genom att den amerikanska flottan testade ett jordbävningsvapen. Den ryska flottans rapport av händelsen berättar vidare att USA har gjort stora framsteg med sina jordbävningsvapen sedan 1970-talet. Rapporten går så långt som till att säga att USA planerar att störta den iranska regimen genom en rad jordbävningar.

Systemet den ryska flottan anklagar USA för att ha använt kallas HAARP High Frequency Active Auroral Research Program. Detta system finns i Alaska och många liknande anläggningar finns världen över, till exempel i Norge. Intressant är att man i en svensk riksdagsmotion från sent 1990-tal velat utreda HAARP, men i svensk massmedia har det inte talats mycket om saken. Intressant är dock att Dagens Nyheter nyligen tog upp en artikel från Pakistan Daily som berättar om att HAARP skulle ha punkterat termosfären. I artikeln från Pakistan Daily kan man läsa att det är en rapport från ryska vetenskapsmän till Vladimir Putin som ligger bakom uppgifterna.

Vad är egentligen HAARP och kan det verkligen orsaka jordbävningar? Förenklat skickar HAARP upp högenergistrålar i atmosfären vilka kan påverka jordens atmosfär på olika sätt. Denna högenergistrålning kan även reflekteras i jordens atmosfär och träffa jorden. I en sorts promotion-video av HAARP nämns att HAARP kan användas för att finna olja och gas genom att sända ned strålning i jorden som sedan, när den reflekteras, kan användas för att analysera vilken typ av material som finns långt under markytan. Man nämner i samma videopresentation att HAARP kan orsaka jordbävningar.

Personer som använt teknik professionellt, med liknande eller samma typ av strålning för att finna naturresurser har funnit att det vid tillfällen en kort tidsperiod efteråt inträffat jordbävningar. Enklare experiment i mindre skala har visat att vibrationer som uppstår med den typ av strålning HAARP sänder ut kan flytta föremål under marknivå. Användningsområdena för HAARP är flera och kanske förklarar det varför det har lagts ned så stora summor pengar i dessa projekt, både under kalla kriget, efteråt och än i dag. De anläggningar som var i bruk i Sovjet användes bland annat till att sända strålning till USA vars frekvens kunde påverka människans hjärna, så kallad ELF-strålning. I USA har negativa effekter av ELF-strålning lett till att finansiering av HAARP-projekt vid tillfällen försenats.

Det är kanske inte konstigt att man i Sveriges riksdag velat utreda HAARP, motionen från sent 1990-tal verkar dock inte ha lett till särskilt mycket. Eller har svenska myndigheter utrett detta potentiella hot från skyarna?


Om författaren

Författare:
Marcus Borg

Om artikeln

Publicerad: 29 jan 2010 11:16

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: