sourze.se
Artikelbild

Slaskretorisk lathund

I debatten så står de retoriska greppen klara som korvspad för den som kan knepen. Här finns de samlade.

För alla oss oknepade har jag författat denna slaskretoriska lathund så att vi, likt oknutna säckar slängda över ån, innan smöret kokat och det smälta fläsket sålts, frejdigt ska kunna mynta mäktiga metaforer och allvisa allitterationer.

Retoriskt användbara uttryck:

”PK” eller ”politiskt korrekt”
Ett retoriskt försvar när någon anklagats för diskriminering eller för att ha fördomar. Att säga att någon uttrycker politiskt korrekta åsikter innebär enligt detta synsätt att man menar att han eller hon som beskyllts för politisk korrekthet inte tänker själv eller vågar ta ställning.

”Vanligt folk”
Ett begrepp som underförstått menar att de som inte hör till gruppen på något sätt är ovanligt folk, vanligen en elit fjärran i förståelse för livets realiteter

”Sunt förnuft”
Sunt förnuft är ett grepp lämpligt att ta till när någon i en debatt efterfrågar konkreta åtgärder, om denne då inte har kunskap om någon sådan kan denne då lämpligen hänvisa till att sunt förnuft skall råda. Med sunt förnuft avses undantagslöst alltid sagesmannens egna sunda förnuft. Ett begrepp med särskild lingvistisk ekvilibristik är "vanligt sunt förnuft". Fråga bara inte efter "ovanligt sunt förnuft".

Riktigt fula retorisk trick

Förminskande
Förminskande är då någon genom bruk av dimunitiver, barnspråk eller liknande behandlar någon nedlåtande. Exempel: Att kalla någon ”Lilla du”.

Guilt by association
Då en part påpekar en likhet mellan motparten och ett referensobjekt som är klandervärt och därmed antyder att motparten eller motpartens åsikter är klandervärda. Exempel: De som låg bakom 9/11 var muslimer, 9/11 var terrorism, alltså är muslimer terrorister.

Cirkelargument
När argumenten bildar en cirkel. Exempel: Sunt förnuft är det som det som människor med sunt förnuft tycker.

Presupposition
En fråga som innehåller ett antagande som inte nödvändigtvis stämmer och som leder till att oavsett hur den tillfrågade svarar blir svaret ofördelaktigt för denne. Exempel: Har du slutat slå din fru?

Falsk diktonomi
Svartvit argumentation, eller falsk diktonomi, innebär en falsk förutsättning att alla möjligheter utom två är uteslutna. Exempel – Du vill inte att man fäller en våldtäktsman i domstol om inte bevisen håller, alltså vill du att våldtäktsmän skall gå fria.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 14 jan 2010 11:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: