sourze.se

INITIATIV.....

ORD-SPRÅK MED GLADA BESKED

J a g F ö r s ö k e r B ä t t r a M i g M e r a. M e n D e t Ä r D e t I n t e A l l a S o m S e r ------------ K n o g e t O c h J o x e t G e n o m Å r e n- K a n B l i D e t G o d a R e s u l t a t e t I B ö r j a n P å V å r e n .------------------------------------------------ O m D e t S v å r a H a r V a r i t L e t t - S å Ä r D e t S å n t S o m H a r G e t t M i g I n s p i r a t i o n T i l l D e n H ä r O c h A l l t i n g s N y a s t e ----------D i k t---- F o r m. ------ L å n g L e v n a d s t i d M e n M e d E n U n g d o m l i g K r o p p - K a n S ä l l a n B e v i s a s M e d A n n a t Ä n O r d . ---- A l l S o r t s T r ä n i n g - Ö k a r D i n I n -s i k t O c h F ö r s t å e l s e . F ö r A l l t O n t O c h G o t t S o m H ä n d e r I V å r t L i v - T i l l s a m m a n s P å V å r J o r d . M e n M y c k e t T r ä n i n g K a n J u O c k s å - B l i T i l l S o m B a r a E n T v i n g a n d e P l i k t . ----- J a g Ä r H e l l r e G y m n a s t i s k O c h K l o k - Ä n U t a n K u n s k a p F r å n E n K u n n i g - B o k . S p o t t O c h S p e - M o b b i n g E l l e r H o t - I D i n a D a g a r N ä r D u Ä r U n g - G ö r D i g T i l l N ä s t a n S o m E n K u n g... S n a r t S å K o m m e r L y c k a n T i l l D i g N e r. G e a l d r i g U p p - S n a r t K a n A l l a U f o n L a n d a N e r T i l l O s s.... G OD HELG -


Om författaren

Författare:
pekanus persson

Om artikeln

Publicerad: 20 nov 2009 09:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: