sourze.se

Bygg nya kärnkraftverk i Karlshamn

Sverige behöver nya kärnkraftverk för att pressa elpriserna till vår basindustri. Att köpa kraftverk i EU är en helt förkastlig politik. Att bygga ny kärnkraft i vårt land ger många arbetstillfällen.

Mitt förslag är att bygga tre nya kärnkraftverk där ett av dessa kan användas till renodlad vätgasproduktion. Dessa nya verk bör byggas i Karlshamn och ha 4 500 MW installerad effekt. Södra Sverige har störst behov av el och distributionsförlusterna blir lägre om man bygger där behovet är störst.

Idag har Karlshamn ett reservkraftverk på 1 000 MW, som drivs med fossilt bränsle olja. Detta bör ersättas med ny kärnkraft. Genom att bygga nytt i Blekinge län så skapar man även nya jobb i en hårt ansträngd region. Man kan även lägga till att dessa nya kärnkraftverk inte kan "ses" med kikare från Danmark.

Att starta byggandet av nya kärnkraftverk ger många arbetstillfällen i denna djupa lågkonjunktur, ett byggjobb ger ofta flera andra arbetstillfällen och här handlar det om tusentals nya jobb på kort sikt och hundratals jobb på längre sikt, även företagandet och lärosätena påverkas positivt i regionen. Detta innebär att basindustrin får ett stabilt lägre elpris och där vi även gör oss av med den baskraft som produceras genom fossila bränslen. Ekonomiskt är det så att storskalighet inom kärnkraft alltid ger en lägre prisbild på längre sikt och långsiktighet är viktigt i energibranschen.

Genom att använda ett av de nya kärnkraftverken till ren vätgasproduktion kan vi satsa på en ny infrastruktur för drivmedel till tung yrkestrafik. Konsekvensen av detta är en starkt förbättrad miljö i våra största tätorter som Stockholm, Göteborg och Malmö. Att kombinera detta med metanolproduktion för drivmedel i skogslänen kan vi bli helt oberoende av import av drivmedel i framtiden.

Eftersom kärnkraft även är en kunskapsintensiv verksamhet så garanteras även säkerhetstänkandet genom en garanterad satsning inom detta energiområde. Vi kan se att all diskussion om avskaffande av kärnkraft även leder till att den säkerhetsmässiga "garden" ej kan hållas på en hög nivå, vilket alltid måste garanteras när det gäller denna teknologi.

Alternativen från Vattenfall med politisk styrningen från Centerpartiet C att köpa europeisk kärnkraft eller kolkraft är en helt vansinnig politik. Maud Olofsson och vänner bör tänka sig för ordentligt innan de äventyrar hela vår industrination.


Om författaren

Författare:
C-G Boström

Om artikeln

Publicerad: 17 nov 2009 13:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: