sourze.se

Din mamma jobbar inte i naturen

Det krävs politiskt mod och konkret politik för att rädda miljön lokalt i Sverige och globalt i EU.

Miljön kan endast räddas med en långsiktig politik, där målet är fastställt och kristallklart både lokalt i Sverige och globalt i EU.

Nedskräpning
Nedskräpningen i vår gemensamma natur har ökat lavinartat i takt med vår konsumtion. I dagens Sverige eldas det direkt på bergshällar. Plastpåsar, ölburkar och engångsmaterial i form av bestick, grillar med mera slängs efter festandet direkt i vår natur och det är bara att konstatera:

ER MAMMA JOBBAR INTE I NATUREN!!!

Det är ingen brist på information om detta i vårt samhälle, men det starka informationsbruset från alla håll och kanter innebär att detta informationsproblem MÅSTE hanteras från vaggan till graven med en garanterad permanent information på ett nytt sätt, från grundskolan till universitetsnivå, när det gäller hur vi skall hantera djur och natur.

Komplexa kemiska ämnen

Nya komplexa kemiska ämnen som "bromerade flamskyddsmedel" produceras och konsumeras med hög hastighet, dessa nya ämnen måste analyseras grundligt vad detta leder till. En minskning av dessa komplexa substanser som nu ökar lavinartat borde vara en självklarhet, vi skall inte fastna i nya kemiska substansfällor.

Nya drivmedel
En satsning på alternativa drivmedel som el, metanol, biogas samt vätgas till hela vår fordonspark är den enda hållbara lösningen på miljöproblemen. Det är viktigt att poängtera att de nya drivmedlen SKALL produceras inom landet för ekonomins och miljöns skull. OBS: Etanol konkurrerar med produktion av mat och vi har skog så det räcker för metanolproduktion.

Uranbrytning
Några ord om uranbrytning i Sverige, detta bidrar alltid till stora mängder radioaktivt slagg och de miljömässiga problemen är mycket stora, vid denna typ av brytning. Radioaktivitet som blir kvar i slagghögarna avger radongas. Om detta skall ske i vårt land behövs mycket strikta krav på denna hantering, annars bör vi avstå detta.

Effektiv rökgasrensning via EU
Användning av EU:s jordbruksstöd till rökgasrening av äldre förbrännings- och energianläggningar i Europa är troligtvis den enda möjligheten att minska utsläppen. Detta ger då en minskning av stödet successivt till bönderna. Genom rätt användning av detta stöd under en 20-årsperiod, så avvänjs bönderna och man tillför en permanent effektiv rökgasrening i hela EU.

Utsläppsrätter i hela EU
Handel med utsläppsrätter måste kopplas till skärpta lokala krav, där man gemensamt förhandlar sig till kvoterade utsläpp utöver handel med utsläppsrätter, så att inte miljöbovar lokalt kan skita ned och låta andra ta smällen.

Allemansrätt i hela EU
Naturligtvis är detta en global fråga och där anser jag att man kan starta med att införa en allemansrätt i EU, så att kraven från medborgarna kan växa inifrån Europas länder och folk. Detta måste vara ett framtida mål i EU.

Överkonsumtion
Vårt stora problem i världen är egentligen överkonsumtionen. Den kommer sannolikt att leda till att hela vår värld går under inom en snar framtid eftersom ingen vill göra något åt den. Om man försöker minska konsumtionen så kommer detta leda till kraftigt ökad massarbetslöshet, politisk instabilitet och garanterat krig. Den sura sanningen är att vi måste fortsätta denna "galna väg", annars leder detta till katastrof och ändå kommer vi att få uppleva den, människan lär sig aldrig.


Om författaren

Författare:
C-G Boström

Om artikeln

Publicerad: 09 nov 2009 03:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: