sourze.se

Vaccinet det nya neurosedynet?

Thalidomid-preparaten neurosedyn beskrivs 1959 i reklamen som det perfekta lugnande och sömngivande läkemedlet, nära nog fritt från biverkningar. Är detta en ny sådan historia? Kan man lita på att vaccinet är ofarligt?

Jag har surfat på internet, läst artiklar i läkartidningar och kvällstidningar, men blir inte klokare. Mina barn är små och kommer förhoppningsvis att leva mycket länge till, men är det då okey att spruta in något som kanske är livsfarligt i deras små kroppar? Vem ersätter dem när de sitter handikappade eller kanske till och med döda? Vem ersätter mig? Sanningen är att jag skulle gå under om mitt beslut skulle leda till att de skadades.

Under hösten 1961 börjar starka misstankar om Thalidomid-preparatens fosterskadande effekter att inrapporteras från flera håll i världen. I Australien finner en förlossningsläkare vid namn Mc Bride att mödrarna till tre extremitetsskadade barn som han förlöst, ätit Thalidomid-tabletter och inga andra mediciner under graviditeten. Han informerar skriftligen Grünenthal om detta, men får inget svar. Sedan ytterligare tre barn med liknande skador fötts vid samma sjukhus, publicerar Mc Bride sina erfarenheter i den internationella medicinska tidskriften "The Lancet".

Thalidomid är en storsäljare för Grünenthal. Under 1961 omsätter Grünenthal thalidomid till ett försäljningsvärde av totalt 12,4 miljoner DM. Till detta ska läggas värdet av exporten, som uppgår till åtminstonde en fjärdedel av den kvantitet som säljs i Västtyskland. Förbrukningen det året uppskattas till 1,3 ton per månad.

En kort tid efter det att Thalidomid börjar säljas i Västtyskland noterade barnläkare en oroväckande ökning av antalet nyfödda med missbildade armar och ben, ibland tillsammans med hjärtmissbildningar och missbildningar av andra inre organ. Ungefär samtidigt som Mc Bride, i september 1961, uppmärksammar den tyske läkaren Wiedeman det nya och till synes epidemiskt spridda syndrom som börjat uppträda på många håll. Antalet barn som fötts med svåra extremitetsmissbildningar har ökat till en nivå långt utöver det som tidigare varit genomsnittligt.

Diskussionerna går heta i alla media och läkarna avlöser varandra i rutan, en del positiva en del skeptiska.
Hur skall då vi ställa oss till vaccinet, vi små människor som inte sitter med fina utbildningar och har möjligheten att få ett ärligt svar?


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 26 okt 2009 08:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: