sourze.se

En ny syn på andra världskriget

I en insändare i Financial Times den 5 september omvärderar George Hallam Molotov-Ribbentrop-pakten under rubriken German-Soviet pact was brilliant strategic coup.

Enligt den engelska regeringens och Lord Lloyds rättfärdigande av krigsförklaringen, trots att Hitlers politik var avskyvärd och hur bedräglig hans politik än var, var det möjligt med en uppgörelse med honom. Han förklarar detta med att Hitler tjänade ett gemensamt intresse när det gällde att skydda traditionella intressen och vanor från kommunismen.

Hallam ger följande förklaring till att pakten gynnade Stalin:

"Genom att sluta pakten med Tyskland kunde Stalin förstöra Hitlers trovärdighet som ett bålverk mot bolsjevismen. Över en natt gjorde Stalin mer för att underminera Hitlers inflytande i de regerande cirklarna än åratal av föredrag och mässande om nazismens ondska."


Efter pakten sade Lord Lloyd följande:

"Slutandet av den tysk-sovjetiska pakten avlägsnade den mest avlägsna möjlighet till en hederlig fred med Hitler. Utan pakten kanske Sovjet hade funnit sig i krig med Tyskland tidigare än som blev fallet och med England och Frankrike som neutrala, samma sak som blev fallet i Spanien. Då skulle Tyskland ha tillgång till hela världsmarknaden. Hur mycket Stalin än beklagade britternas tvekan att öppna en andra front, kunde han vara tacksam för Royal Navys blokad av Tyskland. Så Molotov-Ribbentrop-pakten var inte bara ett taktiskt drag. Det var också en brilliant strategisk kupp och borde firas som en sådan."


Polen har beklagat sig över det tysksovjetiska non-agressionsavtalet 1939 men glömmer att man själva slöt ett sådant avtal 1934 med det nazistiska Tyskland. Man kan också nog tacka Stalin för att man fick så förmånliga gränser efter kriget.

Om man vill bekanta sig med Polens mellanhavande med Sovjet kan man läsa min artikel Polen anföll Sovjet 1920 och bakgrunden till andra världskriget i artikeln Andra världskriget ett misstag?

Läs orginalartikeln: German-Soviet pact was brilliant strategic coup.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 15 sep 2009 14:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: