sourze.se
Artikelbild

Regeringen bryter med Alliansen om kärnkraften

"Moderaternas partistämma förra veckan beslutade att pressa de stackars centerpartisterna ännu hårdare. De beslutade att helt bryta med regeringsöverenskommelsen och kräver istället att Moderaterna ska driva på för en helt fri utbyggnad av kärnkraften."

Nu visar regeringen återigen sitt rätta ansikte i miljöpolitiken. Nyligen lanserades förslaget att avskaffa miljöskatten på konstgödsel, eller handelsgödsel som det egentligen heter. Skatten infördes för att främja att bönder drog ner på användningen. Större delen av pengarna har återförts till jordbrukssektorn i form av andra stöd.

Regeringens beslut innebär alltså nu att de bönder som använder mycket handelsgödsel ska gynnas genom sänkt skatt, på bekostnad av de som försökt hålla nere användningen eller inte använder det alls. Ekologiska bönder använder inte handelsgödsel och får nu en svårare konkurrenssituation.

Mer handelsgödsel i omlopp innebär också mer näringsämnen som kommer ut i sjöar och vattendrag och kan bidra till övergödning. Handelsgödseln drar dessutom mycket energi vid tillverkning, varför det knappast kan betraktas som okej ur klimatsynpunkt att ta bort miljöskatten på handelsgödsel.

Jordbruksministern argumenterade med att sänkningen skulle kompensera för höjda klimatskatter på energi. Det är ett uselt argument. För det första är poängen med klimatskatten att öka miljöstyrningen för jordbruket. Om en sådan skatt ska kompenseras, så ska det inte göras genom minskad miljöstyrning. En bättre modell hade då varit att öka återföringen av handelsgödselskatten, i form av ett miljöstöd som bidrar till ett mer miljösmart jordbruk.

För det andra avskaffas skatten på handelsgödsel redan nästa år. Klimatskatterna på jordbruket ska införas tidigast 2013. Den s k kompensationen införs alltså tre år tidigare än den skatt som den ska kompensera för.

Folkpartiet har tidigare arbetat för att behålla miljöskatten på handelsgödsel, men de har förlorat kampen mot Centerpartiet.

Centerpartiet å andra sidan förlorade ju kampen om kärnkraften till Folkpartiet i våras. Och nu har Moderaternas partistämma förra veckan beslutat att pressa de stackars centerpartisterna ännu hårdare. De beslutade att helt bryta med regeringsöverenskommelsen och kräver istället att moderaterna ska driva på för en helt fri utbyggnad av kärnkraften.

Regeringen satte upp en gräns på max tio reaktorer. Inte ens dessa tio reaktorer behövs för att klara energibehovet, enligt regeringens egna beräkningar. Men Moderaterna vill ha ännu fler. De vill exportera elen till kontinenten. Vi i Sverige ska ta riskerna med kärnkraften och ta hand om det radioaktiva avfallet i 100 000 år för att några nutida näringslivschefer ska få tjäna några kronor på att sälja el till Tyskland. Jag hoppas att fler får veta att detta är det största regeringspartiets planer.

I övrigt börjar jag undra varför det så ofta är det parti som har lägst ambitioner ur miljösynpunkt som tycks vinna i regeringens förhandlingar.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 03 sep 2009 11:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: