sourze.se
Artikelbild

Ordet är ditt

"Svenska Akademiens ordlista SAOL kom 2006 ut med sin trettonde upplaga. Runt 10 500 nya ord har i denna version tagits in, vilket innebär att ordlistan nu består av 125 000 ord. Av de nya orden är fyra: dissa, fågelinfluensa, blogg och sommarprata."

Av det totala antalet människor som idag existerar, finns det de som primärt arbetar med ord. Dessa är författare, skribenter, journalister, recensenter, poeter, föreläsare med flera. Även hos de där primär användning av ord inte ingår i arbetsbeskrivningen är det – ordet – en nödvändighet för kommunikation med andra människor.

Ordet är en del av språket och språket, i alla dess variationer, är den totala samlingen av ord som aktivt används. Som med allt annat genomgår språket ständiga förändringar. Likt kroppen, som biologiskt åldras, bildäcket som slits och byts ut, blomman som vissnar och förmultnar, skeden som böjs, missfärgas och kasseras, förändras och utvecklas även ordet, och därmed språket.

Svenska Akademiens ordlista SAOL kom 2006 ut med sin trettonde upplaga. Runt 10 500 nya ord har i denna version tagits in, vilket innebär att ordlistan nu består av 125 000 ord. Av de nya orden är fyra: dissa, fågelinfluensa, blogg och sommarprata. Dessa är nu legitimt antagna ord, som med säkerhet kan användas utan att benämnas som slang eller dialektala eller regionsbundna uttryck.

Språkets evolution, om vi i det här fallet begränsar oss till det svenska språket, har gått från ”ugh!” ett av världshistoriens mest inklusiva uttryck till ”sommarprata”. Detta, om något, är värt att skänka ett leende. De som arbetar med ordet är i många avseenden ansvariga för språkets ökade omfång. De är dock – förstås – inte ensamma. Den okända mannen, kvinnan, pojken, flickan och/eller gruppen på gatan är till lika stor – om inte större – del ansvariga för att ord tillåts träda in i Svenska Akademiens ordlista.

Olika grupper har olika sätta att kommunicera med varandra. Det förekommer gester och speciella uttryck som utomstående inte kan förstå. Andra grupper har andra gester och speciella uttryck. Två grupper kan sinsemellan ha svårt att kommunicera med varandra, men om du tar dem alla vid handen och leder dem till det rum vars väggar och tak utgörs av Svenska Akademien, ges de möjlighet att med angiven ordlista kommunicera med varandra utifrån samstämmiga premisser.

Det kan låta som att jag förespråkar en radering av språkets särskildhet, att jag förespråkar homogenisering och samling under en sorts språklig auktoritet. Absolut inte. Vad jag istället försöker, förhoppningsvis med framgång, är att belysa Svenska Akademiens ordlista som ett demokratiskt medium, som vid behov möjliggör kommunikation mellan två, tre eller till och med fyra sinsemellan diametralt olika språkanvändare i det här fallet vad gäller det svenska språket.


Om författaren

Författare:
Aje Björkman

Om artikeln

Publicerad: 30 jul 2009 14:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: