sourze.se
Artikelbild

Exportera den svenska sexköpslagen!

Den svenska sexköpslagen har varit effektiv mot både gatuprostitution och trafficking. Nu måste vi arbeta gränsöverskridande och exportera den svenska lagen till övriga EU, det skriver Socialdemokraterna Anna Hedh och Margareta Winberg.

Trafficking utgör idag en av de största inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten. Mörkertalet är stort men man räknar med att mer än en halv miljon kvinnor och barn varje år säljs som sexslavar till Europa. Detta är helt oacceptabelt, människohandeln måste få ett slut - och det snarast. I Sverige gäller sedan 1999 den svenska sexköpslagen, som genom att kriminalisera sexköp minskar efterfrågan på prostitution väsentligt. Detta har i sin tur medfört att Sverige nu inte längre är en lika eftertraktad marknad för de som bedriver trafficking. Trots det vill Centerpartiets ungdomsförbund avskaffa sexköpslagen. Vi socialdemokrater anser tvärtom motsatsen - vi vill inte bara behålla den svenska sexköpslagen utan också exportera den till resten av EU.

Sexköpslagen slår fast att det är den person som köper en annan människa för sexuella ändamål som bör straffbeläggas och inte den prostituerade. Prostitution definieras som en allvarlig form av mäns våld mot kvinnor och barn, skadligt inte bara för enskilda prostituerade kvinnor, män eller barn, men också för samhället i stort. De personer som är offer för prostitution och människohandel riskerar därför inte några rättsliga konsekvenser.

Enligt polisen och socialtjänsten har det skett en dramatisk minskning av antalet gatuprostituerade sedan lagen trädde i kraft. Straffbeläggningen på sexköp har även inneburit att efterfrågan och antalet personer som köper sexuella tjänster har minskat - varvid rekryteringen av kvinnor till prostitution avtagit. Tydliga tecken visar dessutom på att sexköpslagen har haft direkta och positiva effekter på bekämpningen av trafficking till Sverige och att vi nu inte längre är en lika attraktiv marknad för människohandlare.

Centerpartiets ungdomsförbund hävdar trots detta att den svenska sexköpslagen inte uppfyller sitt syfte och därför borde avskaffas. Man menar att lagen inte kommit åt problemet, utan istället medfört att prostitutionen gått under jorden. Centerpartisternas resonemang är emellertid inte hållbart. Menar de att vi då också måste legalisera allt annat som gått under jorden, såsom användning av narkotika och handel med vapen?

Vi håller heller inte med Centerns ungdomsförbund om att lagen inte uppfyller sitt syfte. Efterfrågan på kvinnor och barn är en grundläggande orsak till trafficking. Därför ska inte bara tillhandahållare och smugglare straffbeläggas, utan också de som köper kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande och prostitution. Om vi i fler medlemsländer kan minska efterfrågan genom en lag liknande den vi har i Sverige har vi därför kommit långt i bekämpningen av trafficking. Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för detta. Den svenska sexköpslagen behövs - inte bara i Sverige, utan i hela EU!

Sverige kan nämligen inte ensamt lösa problemet med trafficking. Det är ett gränsöverskridande problem som behöver en gränsöverskridande lösning. Vi vill därför under nästa mandatperiod arbeta för att fler länder anammar vår sexköpslag. Kvinnor och barn är inte varor som kan köpas och säljas. Ett annat Europa är möjligt - vi kan eliminera prostitution och trafficking och istället skapa ett samhälle som bygger på jämställdhet och respekt för allas lika värde.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 29 maj 2009 07:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: